OVER ONS

Welkom op de website van de Stichting Staatsziekenfonds Suriname

De Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) is de grootste, meest bekwame en klantgerichte zorginkoper in Suriname. Met een SZF-verzekering op zak weet u zich verzekerd van het meest complete voorzieningenpakket tegen de laagste premie.

 

SZF in transitie

De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) werd opgericht op 16 maart 1981. Sinds zijn oprichting heeft het SZF zich toegelegd op het bijdragen tot een optimale gezondheid van zijn verzekerden door middel van een goede dekking.

Het SZF, een non-profit organisatie, is thans uitgegroeid tot een algemeen gezondheidsmerk en biedt landelijk zijn diensten via verschillende kantoren. Het SZF is er trots op dat het goede zorgverzekeringspakketten mag leveren en zich dienstbaar mag stellen aan een groot deel van de Surinaamse bevolking.

Anno 2020, met ruim 70% van de bevolking in zijn zorgportefeuille, dient het SZF zijn beleid drastisch aan te passen. Dit betekent dat zowel de organisatie als de bedrijfsvoering geherstructureerd dienen te worden.

Als onderdeel van de transformatie wordt een nieuw automatiseringsproject geïmplementeerd, waarbij wordt gefocust op onder meer real time-verwerking van declaraties, het bieden van kwaliteitszorg aan de gemeenschap, introductie van het digitale verkeer tussen dienstverleners onderling en e-health promotie.


Met de SZF-verzekering heeft u toegang tot:
Huisartsen- en specialistenhulp
Opname 3e klasse in alle ziekenhuizen
Alle medicamenten uit de Nationale Geneesmiddelenklapper, verruimd door het SZF
Laboratorium- en röntgenonderzoek in zowel particuliere als overheidsinstellingen
Doel
Ingevolge het decreet C-8 en de statuten is het doel van de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) het verstrekken en/of doen verstrekken van geneeskundige behandeling aan haar verzekerden.
Missie
Wij brengen kwaliteitszorg naar de samenleving
Visie
Kwaliteitszorg voor iedereen

Kernwaarden