SZF INTRODUCEERT DIGITALE KAART

Bijgewerkt: 01-02-2021

De Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) heeft als gevolg van de situatie in het land rondom COVID-19 verder gewerkt aan het verbeteren van haar digitale dienstverlening. Hoewel de organisatie zich reeds in een transformatieproces bevindt, waarbij alle systemen gedigitaliseerd worden, noopt de coronapandemie haar bepaalde zaken versneld uit te voeren, teneinde een verdere verspreiding van het virus te helpen voorkomen.

Om dit digitaliseringsproces te faciliteren heeft het SZF de afdeling Customer Relations Management (CRM) ingesteld om zo het proces vanaf aanvraag tot het verstrekken van de SZF-kaart volledig elektronisch te doen verlopen. Hierbij worden alle digitale communicatiekanalen ingezet, zodat de verzekerde niet meer van huis hoeft voor het ophalen van de SZF-kaart. De verzekerde ontvangt de kaart via Whatsapp, Facebook of e-mail.

De digitale SZF-kaart vervangt de fysieke kaart en dient gebruikt te worden bij het bezoeken van een zorgverlener. De zorgverlener dient deze digitale kaart te beschouwen als een geldige SZF-kaart en uit hoofde daarvan diensten te verlenen aan de verzekerde. Aanvragen en de bijbehorende onderliggende documenten kunnen digitaal worden opgestuurd via de Facebook-pagina van het SZF (facebook.com/Stg.SZF) of het emailadres crm@staatsziekenfonds.sr.

Alle digitale processen zijn te volgen via de website (www.szf.sr). Wie echter begeleidt wenst te worden, kan contact opnemen met de afdeling CRM op het telefoonnummer 134.

Het SZF benadrukt dat de dienstverlening aan zijn verzekerden onverkort wordt voortgezet, hetzij met gewijzigde processen waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van digitale meldingen via e-mail, Whatsapp en inbellen. Zowel de dienstverlening als de zorginkoop bij de dienstverleners blijft gegarandeerd. Met ingevoerde maatregelen vormt het SZF geen uitzondering op alle andere bedrijven die uit hoofde van hun verantwoordelijkheid hun diensten aanpassen aan de huidige omstandigheden.

Klik hier om de digitale SZF-kaart te bezichtigen.