Medische Dienst

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen aan de afdeling Medische Dienst.

Het ontheffingsformulier wordt afgehaald op de afd. Medische Dienst van het SZF, SZF-kantoren en SZF-units. Daarna wordt het formulier ingevuld door de behandelende arts of specialist. Het ontheffingsformulier (voorzien van handtekening en stempel van de arts of specialist), recept en een geldige verzekeringskaart wordt door de verzekerde ingediend bij de medische Dienst van het SZF, SZF-kantoren en SZF-units ter beoordeling.

Eerste ontheffingsformulier van een medicament wordt altijd door een specialist ingevuld.

Indien het om een verlenging gaat, kan het door de huisarts ingevuld worden.

Is de aanvraag goedgekeurd, dan wordt ook aangegeven bij welke apotheek het medicament mag worden afgehaald.

Klik op SZF Online Diensten - Medische Dienst voor informatie over het online indienen van ontheffingsaanvragen.

  • Formulieren kunnen ook via de SZF website gedownload worden en ontheffingsaanvragen kunnen ook via whatsapp opgestuurd worden op 8604817/8751063

Alle SZF-verzekerden maken 1(één) keer per 12 maanden aanspraak op een CT- of een MRI- scan. De 2e en de 3e scan binnen 12 maanden worden voor 50% vergoed door het SZF.

De verzekerde meldt zich aan bij de Medische Dienst van het SZF met een  verwijsformulier van de specialist (voorzien van handtekening en stempel van de specialist) en een geldige verzekeringskaart ter beoordeling.

Alle verzekerden m.u.v. van BZV- Vrijwillig en Vrijwillig – Personen mogen zodra zij verzekerd zijn bij het SZF gebruik maken van deze voorziening.

Opm: Vrijwillig verzekerden (BZV-Vrijwillig en Vrijwillig-Personen) moeten een maximale dekking hebben van zes (6) maanden.

Nee. Met een geldige SZF-kaart en geldig legitimatiebewijs mag men kosteloos gebruik maken van de wachtdokter zoals bekend gemaakt door het SZF. (zie afdeling Declaratie voor de huisartsenovereenkomst)