Medische Dienst

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen aan de afdeling Medische Dienst.

 1. Specialist of huisarts stelt vast dat de verzekerde behandeld dient te worden met een machtigingsmiddel.
 2. De specialist vult het daarvoor bestemde aanvraagformulier voor ontheffing van medicamenten en/of verbruiksmiddelen onderbouwd in.
 3. De specialist/ arts geeft het ingevulde en ondertekende formulier en recept af aan de verzekerde.
 4. De verzekerde dient deze aanvraag, met het recept en een geldige SZF kaart, in bij de Medische Dienst:
 • Op het Hoofdkantoor,
 • De SZF units in de ziekenhuizen
 • Of bij de SZF filialen.
 1. De verzekerde kan de aanvraag ook via WhatsApp (+597 8751063)  indienen, foto’s appen van:

-    Het ingevulde en ondertekende formulier

-    Het recept

 • En de geldige SZF kaart.
 1. De voorschrijvende specialist/arts vult de 1e aanvraag in. De arts van de Medische Dienst van het SZF beoordeelt de aanvraag en bij goedkeuring ontvangt de verzekerde een ontheffingsbrief voor een bepaalde periode (meestal 02 maanden) voor een bepaalde apotheek.
 2. Verlenging ontheffing? Nodig:
 • Het recept
 • Geldige SZF kaart. Let wel: bij verandering van de dosering zal de specialist/arts wederom een ontheffingsaanvraag moeten invullen.

Alle SZF-verzekerden maken 1(één) keer per 12 maanden aanspraak op een CT- of een MRI- scan. De 2e en de 3e scan binnen 12 maanden worden voor 50% vergoed door het SZF.

De verzekerde meldt zich aan bij de Medische Dienst van het SZF met een  verwijsformulier van de specialist (voorzien van handtekening en stempel van de specialist) en een geldige verzekeringskaart ter beoordeling.

Alle verzekerden m.u.v. van BZV- Vrijwillig en Vrijwillig – Personen mogen zodra zij verzekerd zijn bij het SZF gebruik maken van deze voorziening.

Opm: Vrijwillig verzekerden (BZV-Vrijwillig en Vrijwillig-Personen) moeten een maximale dekking hebben van zes (6) maanden.

Nee. Met een geldige SZF-kaart en geldig legitimatiebewijs mag men kosteloos gebruik maken van de wachtdokter zoals bekend gemaakt door het SZF. (zie afdeling Declaratie voor de huisartsenovereenkomst)

Voor Geneesmiddelen en verbruiksartikelen, aangeduid in de SZF-klapper met de letter M (voor Machtiging), dient een machtiging (ook bekend als ontheffing) aangevraagd te worden bij de Medische Dienst. Alsook voor geneesmiddelen en verbruiksartikelen die het maximale aantal overschrijden dient er ontheffing te worden aangevraagd.

Indien het middel voorradig is, verloopt de afhandeling vlot. Bij fysieke indiening ontvangt u de ontheffingsbrief meteen nadat de afhandeling heeft plaatsgevonden en bij digitale aanvragen ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie.

Wanneer de verzekerde op advies van de arts het geneesmiddel moet continueren en voordat de ontheffingsperiode voorbij is mag de verzekerde een verlenging van de ontheffing aanvragen.