Verplichte verzekering

Ook de landsdienaren, voor wie de overheid premieplichtig is, dienen zich in te schrijven bij het SZF.

De landsdienaar kan pas rechten verkrijgen van het SZF, indien hij is ingeschreven bij het SZF.
Indiensttreding bij de overheid betekent nog niet dat men automatisch is ingeschreven bij het SZF.
Alleen de inschrijving bij het SZF geeft toegang tot het gebruik van haar voorzieningen, met inachtneming van de bestaande desbetreffende regels.
Indien men verzuimd heeft zich in te schrijven bij het SZF, kosten maakt en er zelf voor betaalt, komt men niet in aanmerking voor restitutie van de gemaakte kosten.

Lees hier over de aanmeldingsprocedure van de landsdienaren.

Elke landsdienaar die via het Centraal Bureau Mechanische Administratie (Cebuma) zijn loonslip ontvangt, moet zich bij het SZF inschrijven.
Gehuwde landsdienaren moeten dat individueel doen.

 • landsdienaren die op de loonlijsten van het Cebuma voorkomen en hun gezin;
 • gepensioneerde ambtenaren die een pensioen genieten van het Pensioenfonds, en hun gezin;
 • de weduwe, weduwnaar of wees van een overleden (gepensioneerde) landsdienaar die een pensioen geniet en krijgt uitgekeerd;
 • degenen die een onderstand van de Staat genieten en voor wie er premie wordt betaald, en hun gezin;
 • werknemers van parastatale bedrijven die bij het SZF zijn aangesloten. Aanmelding vindt via het bedrijf plaats.

De gezinsleden moeten voldoen aan de SZF-gezinsdefinitie en worden medeverzekerden genoemd.

Welke stukken moet u meenemen om uw SZF-kaart te verlengen?

 • De laatste loonslip;
 • Alle SZF-kaarten;
 • De ID-kaarten van elke meeverzekerde, die 16 jaar of ouder is;
 • Het familieboek (bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar en/of gehuwden);
 • Een SZF-uittreksel (bij concubinaatschap/ pleegkinderen);
 • Een schoolverklaring en SZF-uittreksel (bij studerende kinderen van 21 t/m 26 jaar)

Wijzigingen zoals verhuizing, overplaatsing, zwangerschap bij kinderen en overlijden van verzekerden, moeten altijd zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan het SZF.