Overige Declaraties

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen aan de afdeling Overige Declaraties.

Zo gauw men in het bezit is van de geldige SZF-kaart.

 

Na betaald te hebben, kan men met een goed gespecificeerde kwitantie, de ID-kaart en SZF-kaart de stukken indienen.

 

Maximaal 10 per kalenderjaar.

Ja, met een oogmeting.

2 (twee) maanden.

Na betaald te hebben, kan men met een goed gespecificeerde kwitantie, ID-kaart en SZF-kaart de stukken indienen.
Afhankelijk van het geval wordt de hoogte van het bedrag vastgesteld

Om de 24 maanden heeft men recht op restitutie, uitgaande van de laatste indieningsdatum.

Voor een complete bril(montuur en glazen)/ lenzen heeft men recht op een tegemoetkoming van maximaal SRD 300, -

Bij varilux glazen of een sterkte boven – 4.5 heeft men recht op een tegemoetkoming van maximaal srd 375, -

Een verwijsbrief van de huisarts waar men staat ingeschreven. Men moet eerst naar de huisarts voor de verwijzing en dan naar de opticien. Niet omgekeerd. Gaat de verzekerde eerst naar de opticien en dan naar de huisarts, zal dit veel ongemak voor hem opleveren.
Hetzelfde geldt ingeval hij wordt verwezen door de een arts waar hij niet staat ingeschreven (tenzij het de waarnemer van zijn huisarts betreft). De verwijsbrief mag niet ouder zijn dan 12 maanden. De verwijsbrief moet zijn voorzien van de familienaam, de1e voorletter van de voornaam en het SZF-nummer van betrokkene, een datum, handtekening en stempel van de huisarts. Doorhalingen op de verwijsbrief zijn niet toegestaan, tenzij deze zijn voorzien van een handtekening en daarnaast het stempel van de betreffende dienstverlener is geplaatst.
Of
Een brilvoorschrift van de oogarts. Een brilvoorschrift van de oogarts is vereist voor verzekerden die jonger zijn dan 10 jaar. Ingeval men ten behoeve van een kind jonger dan 10 jaar geen brilvoorschrift van een oogarts overlegt, komt men niet in aanmerking voor restitutie. Het brilvoorschrift mag niet ouder zijn dan 12 maanden. Het brilvoorschrift moet zijn voorzien van de familienaam en 1e voorletter van de voornaam van betrokkene, een datum, handtekening en stempel van de oogarts. Doorhalingen op het brilvoorschrift zijn niet toegestaan, tenzij deze zijn voorzien van een handtekening en daarnaast het stempel van de betreffende dienstverlener is geplaatst.

Een deugdelijk betalingsbewijs. Deze is voorzien van:

  • Naam SZF verzekerde (familienaam, voorletter voornaam)
  • SZF nummer
  • Volgnummer (offerte/nota)
  • Datum en omschrijving van de verrichting
  • Bedrag in letters en cijfers ( in SRD.)
  • Stempel dienstverlener
  • Paraaf en volledige naam kassier
  • “Betaald” stempel
  • Kassabon

Correcties c.q. doorhalingen zijn slechts toegestaan, indien de dienstverlener daarnaast zijn stempel en handtekening heeft geplaatst. Gebruik van correction fluid is niet toegestaan. Indien er meerdere handschriften geschreven staan op een nota, of als er met meerdere kleuren is geschreven, dient daarnaast ook het stempel van de dienstverlener te staan.


De SZF-kaarten van de verzekerden voor wie de aanvraag wordt gedaan en het geldige identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs, paspoort) van degene die de restitutie-aanvraag indient.
Indien men alleen een gezondheidsbril heeft aangeschaft is men verplicht de oogmeting ook te overleggen.

Indiening van restitutie aanvragen is mogelijk van ma t/m vrij 7.00u - 14.00u.
De restitutie kassa is open van ma t/m vrij van 07:30u – 14:00u.

De wachttijd hangt af van het soort restitutiestuk dat wordt ingediend en varieert van een directe afhandeling tot wachttijd van maximaal een week.