LOGOPEDISTEN

Bijgewerkt: 30-11-2023 , afdeling Corporate Communications

Overzicht logopedisten aangesloten bij het SZF (Paramaribo)

Code Naam Werkadres Telefoon
20070 Jap-A-Joe I.  Eliselaan # 33 8802088
20065 Artist M.  Margarethalaan # 46 442222 tst. 434
20164 Belfor C.  Diastraat # 03 8751525
20274 Beverdijk L.  Loorstraat # 6 8560355/08126801
20095 Denswil G.  Lelydorperweg # 18 7183555
20271 Gard S. Apollostraat # 23 8761637
20329 Goelamnabie R.  Zinniastraat # 64 427288/ 8558752
20237 Imamdi N. Arnoldstraat # 1 530853/8101793
20216 Kaarsbaan B. Rodekruislaan # 15 6807471
20338 Kali G.  Cayottestraat # 14 492777
16446 Lieuw-Tjoen-Sioe N.  Eliselaan # 33          08802088/08543009
16152 Nelson G.  Arnoldstraat # 1 459327/8534466
20439 Ozir J. Bindastraat # 5 7493874
16195 Pawirodikromo F.  Arnoldstraat # 1 459327/ 08592261
20322 Pengel M. Latourweg # 116 483625/08547255
20443 Sabajo S. Badoelaweg # 7 8689609
20344 Samuel L.  Maureenlaan # 48 8918746
20403 Soerdjbalie S. Koninginnestraat # 4 471212
20165 Thakoerdin R.  Ramtahalsingweg # 10 580502/08668972
20066 Thakoerdin H.  Margarethalaan # 46 442222 tst. 434/ 08630872 
17302 Tolud A.  Boesikrestraat # 40 8607093
20396 Trustfull N. Motmugstraat # 7 8422170
15830 Venetiaan M.  Johan Adolf Pengelstraat # 158 8899400
20323 Zalman U. Henck Aaronstraat # 68 426177/08862799

Overzicht logopedisten aangesloten bij het SZF (Wanica)

20511 Darnoud N. Mawakaboweg #293 8809100
17124 Bernadine E.  Hermelijnvlinder #03 (Rahemal)

 8862384 | 8573596

Overzicht logopedisten aangesloten bij het SZF (Para)

20499 Swedo K. Willem Swedoweg #13 8516144

Overzicht logopedisten aangesloten bij het SZF (Commewijne)

Code Naam Werkadres Telefoon
20430 Barclay M. Commissaris Roblesweg # 88 8711793
17159 Cramer C. Hadji Iding Soemitaweg # 221  486140/486192
20441 Leeflang M.  Pandit Murliweg # 68 8942030

 

Overzicht logopedisten aangesloten bij het SZF (Saramacca)

Code Naam Werkadres Telefoon
20404 Tjon Ket Soeng V. Mr. Chandie Shawweg # 389 328211