Exophthalmos (Proptosis)

Wat is proptosis?

Proptosis of exophthalmos is een uitpuiling van het oog. Door proptosis is meer oogwit zichtbaar dan bij normale ogen. Opvallend grote ogen worden regelmatig verward met proptosis. Grote ogen zijn doorgaans erfelijk en meestal niet schadelijk. Uitpuilende ogen kunnen echter wel schadelijk zijn, omdat er vaak een andere aandoening aan ten grondslag ligt.

Oorzaken

Proptosis kan op verschillende manieren ontstaan. Als een uitpuilend oog zomaar ontstaat, is het belangrijk contact op te nemen met je huisarts. Een onderliggende ziekte kan namelijk proptosis veroorzaken. Hieronder vind je de oorzaken van uitpuilende ogen:

  • Aangeboren afwijking
  • Een bloeding, gezwel, stolsel of ontsteking achter de oogbol
  • Schildklieraandoeningen, zoals de Ziekte van Graves
  • Afwijkende verbindingen tussen slagaders en aders achter het oog (arterio-veneuze malformatie)

Symptomen

Proptosis heeft soms nadelige gevolgen voor de ogen. Proptosis herken je aan de volgende symptomen:

  • De oogleden sluiten niet goed, waardoor het hoornvlies uitdroogt. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een hoornvliesontsteking.
  • Littekens verminderen soms permanent het gezichtsvermogen.
  • Er is meer oogwit te zien dan gebruikelijk
  • Het kost moeite om de ogen te bewegen
  • Pijn aan het oog
  • Roodheid van het oog

Behandeling

De behandeling van proptosis is afhankelijk van de oorzaak. Wordt proptosis veroorzaakt door een andere aandoening, dan moet deze behandeld worden. Bij afwijkende verbindingen tussen slagaders en aders is een chirurgische ingreep noodzakelijk.

Ongeacht de oorzaak komt droogheid van de oogbollen voor. Kunsttranen en oogdruppels kunnen droge ogen verhelpen.