VERPLICHT VERZEKERDEN

Bijgewerkt: 21-09-2020 , Corporate Communications

Het SZF introduceert digitale dienstverlening voor de Verplicht Verzekerden

Met ingang van maandag 23 maart 2020 ontvangen de Verplicht Verzekerden hun nieuwe SZF-kaart uitsluitend via Whatsapp.

Per bovengenoemde datum is het niet meer mogelijk bij een SZF-kantoor langs te lopen voor een nieuwe SZF-kaart. De nieuwe procedure is voor verlenging van de geldigheidsduur als volgt:

 • U appt of sms’t naar het telefoonnummer +597 8414166 of +597 8414167 of verstuurt een e-mail naar het e-mailadres [email protected]
 • U maakt een foto van de onderstaande documenten:
  • Uw laatste loonslip
  • De SZF-kaart(en) waarvan de geldigheidsduur verlopen is
 • En indien het gaat om de kind(eren):
  • Het familieboekje
 • U geeft in hetzelfde bericht aan op welk telefoonnumer u de nieuwe kaart(en) wenst te ontvangen.
 • Het SZF verstuurt na controle van de documenten de nieuwe kaart binnen twee (2) werkdagen

Voor nieuwe aanmeldingen of bijschrijvingen is de procedure als volgt:

 • U mailt naar het e-mailadres [email protected] de volgende documenten:
 • Het ingevulde en getekende aanvraagformulier dat u ontvangt van de personeelschef van het Ministerie
 • Uw werkgeversverklaring of laatste loonslip
 • Het familieboekje
 • U geeft in uw e-mailbericht aan op welk telefoonnumer u de nieuwe kaart(en) wenst te ontvangen.
 • Het SZF verstuurt na controle van de documenten de nieuwe kaart binnen drie (3) werkdagen

Voor de duidelijkheid wordt vermeld dat tot de Verplicht Verzekerden behoren:

landsdienaren, ambtenaren, gepensioneerde ambtenaren, onderstandgenietenden, werknemers van parastatale bedrijven.

Aan de dienstverleners wordt gevraagd de diensten aan deze groepen verzekerden zoals gebruikelijk voort te zetten. Het SZF staat garant voor de betaling.