Afgenomen gezichtsvermogen

Wat is een afgenomen gezichtsvermogen?

Het is goed om de ogen regelmatig bij de opticien te laten controleren. Niet alle aandoeningen, zoals bepaalde soorten glaucoom die blindheid kunnen veroorzaken, geven namelijk duidelijke symptomen in het begin. Een vroegtijdige vaststelling en een snelle behandeling kan in die gevallen genezing mogelijk maken.

Diagnose van een afgenomen gezichtsvermogen

De opticien test het gezichtsvermogen op verschillende manieren. Met behulp van de kaart van Snellen (hierop staan acht reeksen drukletters van verschillende grootte en dikte) kan worden nagegaan of er iets mis is met de scherpte van het gezichtsvermogen. Bijziendheid, verziendheid of beeldvervormingen (astigmatisme) kunnen op die manier worden aangetoond. Elk oog kan ook afzonderlijk door een optometrist worden bekeken met een instrument dat oftalmoscoop genoemd word. Hiermee kan het inwendige deel van het oog worden bekeken om te bepalen of er sprake is van staar, glaucoom, netvliesloslating of van tekenen van een algemene aandoening zoals bloedarmoede, hoge bloeddruk of suikerziekte.