Amblyopie (Lui oog)

Wat is een lui oog?

Een lui oog of amblyopie is een aandoening die ontstaat op jonge leeftijd. Mensen kunnen diepte zien doordat de hersenen uit beide ogen een beeld binnenkrijgen dat uit een iets andere hoek is genomen. Deze beelden worden dan samengevoegd tot een geheel. Dit vermogen ontwikkel je alleen in je kindertijd. Bij mensen met een lui oog onderdrukken de hersenen het beeld uit één van de ogen. Dit heeft als gevolg dat iemand met een lui oog geen diepte ziet. Er wordt pas gesproken van een lui oog wanneer er geen andere oogafwijkingen kunnen worden vastgesteld. Een kind heeft een verhoogde kans op deze aandoening als een lui oog in de familie vaker voorkomt.

Lui oog bij volwassenen

Een lui oog bij volwassenen komt voor als een lui oog in de kindertijd niet goed behandeld is. Omdat de ogen zich na het tiende levensjaar volledig ontwikkeld hebben is geen behandeling mogelijk bij een lui oog bij volwassenen. Bij volwassenen is een lui oog dus permanent.

Meestal wordt een lui oog veroorzaakt doordat het ene oog verkeerd staat ten opzichte van het andere oog (strabisme of scheelzien). Wanneer je scheel ziet, zijn je ogen niet op hetzelfde object gericht. De beelden die je hersenen binnenkrijgen, zijn te verschillend om samen te voegen. Bij kinderen die nog niet het vermogen om beelden samen te voegen hebben ontwikkeld, leren de hersenen om het beeld van het afwijkende oog te negeren.

Een andere oorzaak van een lui oog is matig zicht in één oog. Dit kan komen door bijziendheid, verziendheid of in sommige gevallen aangeboren cataract (staar). In dit geval leren de hersenen om het wazige beeld te negeren. Dit wazige zien komt vaak door een brekingsafwijking (ook wel brilsterkte-afwijking or ametropie genoemd). Hierbij valt het waargenomen beeld voor of achter het netvlies. Bij normale ogen valt het beeld er precies op. Een brekingsafwijking kan worden gecorrigeerd door middel van een bril of contactlenzen.

Tot slot kan een lui oog worden veroorzaakt door een oogziekte, zoals staar of een hangend ooglid. Deze ziekte moet dan eerst worden aangepakt voor het luie oog behandeld kan worden.

Vaak zijn kinderen met een lui oog te jong om te beschrijven wat ze zien. Ook kan het zijn dat ze niet door hebben dat ze geen diepte zien of dat dat een probleem is. Symptomen die op een lui oog kunnen wijzen zijn:

  • Geen diepte kunnen zien
  • Wazig zien met één oog
  • Scheel kijken

Rond het tiende levensjaar is de ontwikkeling van het oog voltooid. Hierna kunnen er geen verbeteringen meer optreden. Het is daarom belangrijk om een lui oog vóór die tijd op te merken en te behandelen. Hoe eerder het luie oog wordt behandeld, hoe groter de kans dat de oogafwijking volledig kan worden gecorrigeerd.

Kun je een lui oog laseren?
Veel mensen vragen zich af of een lui oog ook behandeld kan worden door middel van ooglaseren. Echter wordt het laseren van ogen sterk afgeraden voor mensen met een lui oog omdat dit het zicht niet zal verbeteren.

Behandeling van een lui oog bij kinderen
Het doel van de behandeling bij een lui oog bij kinderen is om de hersenen te dwingen om ook de beelden uit het probleemoog te gebruiken. Om dit te bereiken wordt het goede oog afgeplakt met een pleister of een ooglapje. Zo kunnen de hersenen alleen het beeld uit het slechte oog gebruiken. Ook kunnen oogdruppels die het zicht wazig maken worden gebruikt bij het goede oog. Dit kan alleen als het verschil tussen beide ogen niet meer dan twintig procent is.

In sommige gevallen, zoals bij een brekingsafwijking, moet het kind een bril dragen én een oog afplakken. Wanneer er sprake is van een onderliggende oogaandoening moet deze eerst worden behandeld voor er corrigerende maatregelen voor het luie oog kunnen worden getroffen.