Aorta-insufficiëntie (Aortaklepafwijking)

Wat is een aortaklepafwijking?

Bij een niet goed sluitende aortaklep (aorta-insufficiëntie) kan er bloed terugstromen naar de linker hartkamer. Door het slechte functioneren worden de wanden van de linker hartkamer langzaam dikker, omdat ze extra werk moeten verrichten.

Oorzaken

Deze afwijking wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door acuut reuma, maar in ongeveer 1% van de gevallen is syfilis de boosdoener. Een scheur in de aortaklep kan soms ontstaan door een bacteriële ontsteking.

Symptomen

De aandoening kan jaren bestaan zonder verschijnselen, maar bij een scheur kunnen deze snel optreden. Het belangrijkste symptoom is kortademigheid, maar ook alle verschijnselen van een hartinsufficiëntie (een onvoldoende werkend hart) kunnen optreden. Zulke symptomen zijn bijvoorbeeld angina pectoris (pijn op de borst) of flauwvallen bij inspanning. Bij deze symptomen is altijd snel medisch onderzoek nodig.