Beenaderbloedstolsel

Wat is een beenaderbloedstolsel?

Een bloedprop of thrombus kan een bloedvat (ader of slagader) helemaal of gedeeltelijk verstoppen. Dit proces heet trombose en treedt relatief vaak op in de diep gelegen bloedvaten van de benen, meestal in de kuit of de dij en vaak na langdurige bedrust. Het gedeelte wordt dik en pijnlijk, omdat de normale bloeddoorstroming belemmerd is waardoor de druk in de aderen en haarvaten stijgt en een vochtophoping (oedeem) ontstaat.
Trombose in de diep gelegen vaten van de benen komt relatief gezien niet zo veel voor. Een verhoogd risico hebben ouderen, mensen die te zwaar zijn, te weinig bewegen of een bloedziekte hebben (polycythemie) en vrouwen die oestrogeen slikken.

Complicaties

Er kunnen gevaarlijke complicaties ontstaan als een stukje bloedprop losschiet en ergens anders een verstopping veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld in de long gebeuren; dit heet longembolie.
Behandeling
Bij aanleg voor trombose wordt soms een kinderaspirine van 80 mg (1 tablet per dag) voorgeschreven.