Bloeduitstorting onder het beenvlies (Subperiosteaal hematoom)

Is een bloeding vanuit een beschadigd bloedvat onder het beenvlies dat het bot omgeeft (subperiosteaal hematoom). Zie ook de onderwerpen bloeding en bloeduitstorting.