Chronische depressie

Wat is een chronische depressie?

In het kort:

• Een chronische depressie is een milde, langdurige vorm van depressie.
• Een chronische depressie is voor zowel buitenstaanders als degene die eraan lijdt niet altijd gemakkelijk te herkennen.
• Er wordt gesproken van een chronische depressie wanneer klachten langer dan twee jaar duren, waarin periodes zonder klachten niet langer dan twee maanden zijn.
• Oorzaken kunnen onder andere erfelijkheid of traumatische ervaringen uit de jeugd zijn.
• Symptomen kunnen onder andere gevoelens van minderwaardigheid en slaapproblemen zijn.
• De behandeling bestaat uit therapie, medicatie of een combinatie daarvan.

Over chronische depressie

Een chronische depressie is een milde, langdurige vorm van depressie. Mild moet hierbij niet worden onderschat, want al zijn klachten van een chronische depressie vaak minder intens, de klachten zijn altijd langer dan twee jaar aanwezig. Periodes waarin klachten minder zijn kunnen voorkomen, maar duren nooit langer dan twee maanden. Deze vorm van depressie wordt ook wel dysthymie genoemd, dit betekent letterlijk ‘ontregeld gemoed’. Ook wordt gesproken over een persisterende (aanhoudende) depressieve stoornis.

Een chronische depressie is niet altijd gemakkelijk te herkennen. Niet voor buitenstaanders, maar ook niet voor degene met de depressie. Sommige mensen die aan een chronische depressie lijden, kunnen zich niet herinneren dat ze zich ooit anders hebben gevoeld. Functioneren in het dagelijks leven is vaak nog wel net mogelijk, maar de wereld voelt eigenlijk altijd grijs en grauw aan. Energie voor sociaal contact is niet of nauwelijks aanwezig, alleen het hoognodige gebeurt. Een chronische depressie heeft vaak een grote impact, omdat de aandoening maar voortduurt en de kwaliteit van leven erg wordt benadeeld door de klachten. Een chronische depressie kan jarenlang tot een leven lang aanhouden.

Het is niet altijd even duidelijk waar een chronische depressie vandaan komt. Er zijn een aantal factoren die mogelijk meespelen in het ontstaan van een chronische depressie:

• Erfelijkheid
• (Gezins)omstandigheden zoals een laag inkomen
• Traumatische ervaringen in de jeugd zoals mishandeling
• Een chronische lichamelijke ziekte zoals kanker
• ADHD/ADD
• Een persoonlijkheidsstoornis zoals borderline

Bij een chronische depressie kunnen verschillende klachten optreden. Symptomen van een chronische depressie kunnen zijn:

• Gevoelens van minderwaardigheid
• Gevoelens van hopeloosheid
• Gevoelens van hulpeloosheid
• Gebrek aan levensvreugde
• Veel en vaak piekeren
• Angstgevoelens
• Concentratieproblemen en moeite met beslissingen nemen
• Slechte eetlust of juist overmatig eten
• Weinig energie
• Vermoeidheid
• Slaapproblemen zoals slapeloosheid of juist te veel slapen
• Niet meer willen leven, suïcidale gedachten

Behandeling van een chronische depressie hangt af van de persoon en situatie. Soms is alleen therapie mogelijk, in een ander geval kan medicatie helpen. Het kan ook zijn dat een combinatie van therapie en medicatie het meest effectief is. Het komt voor dat een chronische depressie nooit helemaal weggaat, maar dat er een manier wordt gevonden om met de klachten om te gaan.