Elektrohypersensitiviteit

Wat is elektrohypersensitiviteit?

Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor straling. Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) voelt zich door straling erg ziek of heeft last van diverse klachten. Naar schatting heeft ongeveer drie procent van de wereldbevolking last van EHS. Verschillende onderzoeken hebben voorspeld dat in de toekomst zo’n veertig procent van de wereldbevolking overgevoelig wordt voor straling.

Symptomen

De symptomen van elektrohypersensitiviteit bouwen zich geleidelijk op. Op den duur wordt iemand met EHS steeds gevoeliger voor straling. Iemand met EHS krijgt op het moment dat hij wordt blootgesteld aan straling onmiddellijk last van:

• Oorsuizen en piepen
• Een licht gevoel in het hoofd
• Hoofdpijn
• Druk op de trommelvliezen

Wanneer de persoon aan de hoeveelheid straling blijft blootgesteld, krijgt hij onder andere last van:

• Duizeligheid
• Jeukende hoofdhuid
• Sterke oorsuizen, soms non-stop
• Irritatie voor harde geluiden
• Concentratieproblemen
• Hoofdpijn/migraine
• Misselijkheid
• Vermoeidheid
• Slaapproblemen
• Futloosheid
• Depressies

Daarnaast hebben mensen met elektrohypersensitiviteit ook vaak last van allergieën zoals hooikoorts en voedselallergieën en zijn ze (over)gevoelig voor laagfrequente geluiden, geuren en licht.

Al deze symptomen zijn te verklaren als klachten door chronische stress, veroorzaakt door straling. Er zijn voldoende aanwijzingen dat straling een stressor is waarop het lichaam reageert en wat een stressrespons teweegbrengt. Dit veroorzaakt zowel psychische stressklachten als lichamelijke stressklachten. Doordat ieder lichaam de stress anders verwerkt zijn de klachten van EHS zo divers. Per persoon is het klachtenpatroon veelal eenduidig en geldt dat de klachten afnemen bij verminderde blootstelling aan de straling.

De oorzaak van elektrohypersensitiviteit is niet altijd duidelijk. Mensen met EHS hebben last van verschillende stralingsbronnen zoals:

• Computers
• Lampen
• Wi-Fi
• Wasmachines en magnetrons
• (mobiele)Telefoons
• Zendmasten
• Printers/Kopieerapparaten

Deze stralingsbronnen bevinden zich dus zowel binnen- als buitenshuis.

Omdat elektrohypersensitiviteit een nog niet erkende aandoening is in de medische wereld is de diagnose van EHS niet officieel te stellen. Wel is er steeds meer bekend over EHS en wordt er meer onderzoek naar gedaan. Als je last denkt te hebben van EHS is het toch verstandig om een arts te bezoeken.

De klachten van elektrohypersensitiviteit zijn erg divers en lijken vaak op die van andere aandoeningen. Vermoed wordt dat aandoeningen zoals een burn-out, ME/CVS, PTSD en fibromyalgie ook weleens veroorzaakt worden door EHS.

De behandeling van elektrohypersensitiviteit bestaat voornamelijk uit het vermijden of het op afstand houden van (grote) stralingsbronnen. Je kunt samen met een stralingsspecialist in je omgeving bekijken hoe je blootstelling aan straling zoveel mogelijk beperkt. Deze stralingsspecialist kijkt ook of er eventuele andere factoren zijn die EHS verergeren zoals grote stralingsbronnen in de omgeving of andere aandoeningen zoals de ziekte van Lyme.

• Apparaten uit te schakelen als je ze niet gebruikt
• Apparaten op grote afstand te houden als ze wél gebruikt worden of aan staan
• Mobiel bellen te beperken, dit is meestal de grootste stralingsbron
• De wasmachine pas gebruiken als je weggaat van huis
• Geen magnetron te gebruiken
• Het gebruik van Wi-Fi te beperken en een bekabelde internetverbinding te gebruiken
• Draadloze telefoon te vervangen door een exemplaar met kabel
• Stralingswerend glas of koolstofverf te gebruiken als afscherming van stralingsbronnen van buiten
• Een goede elektrische aarding aan te laten leggen


Het belangrijkste is dat je slaapkamer zoveel mogelijk stralingsvrij is. Dan kan je lichaam ’s nachts bijkomen van alle straling.