GHB-verslaving

Wat is GHB-verslaving?

Een GHB-verslaving is een drugsverslaving, waarbij je lichamelijk en geestelijk afhankelijk bent van de drug GHB. GHB staat voor gamma-hydroxyboterzuur. Vroeger werd het gebruikt als narcosemiddel en als middel tegen slaapproblemen. Tegenwoordig is het een bekende vloeibare partydrug die zorgt voor een relaxed en opgewekt gevoel. Je voelt je minder angstig en ongeremd en je kunt meer zin in seks krijgen. Een hogere dosering GHB maakt vooral erg slaperig. Omdat de dosering GHB lastig in te schatten is, is het risico op een overdosis relatief groot waardoor ook ‘out gaan’ veel voorkomt. Wanneer je vaker GHB gebruikt kun je verslaafd raken.

Symptomen

De symptomen of criteria van verslaving staan beschreven in de DSM-5, een wereldwijd gebruikt psychiatrisch handboek. Voldoe je aan twee of drie criteria, dan wordt er gesproken van een milde stoornis in middelengebruik. Er is sprake van een ernstige stoornis bij zes of meer criteria. In het algemeen geldt dat als je de grip dreigt te verliezen over GHB-gebruik en je hierdoor problemen ondervindt, dit reden is om (kortdurende of intensievere) hulp te zoeken.

De symptomen van GHB-verslaving volgens de DSM-5:

 • Je gebruikt vaker en meer GHB dan je van plan was
 • Pogingen om te minderen of stoppen met GHB mislukken
 • Je bent veel tijd kwijt aan het gebruik en het herstel van het gebruik
 • Het verlangen om GHB te gebruiken is sterk
 • Het gebruik leidt tot problemen op werk, studie of thuis
 • Ondanks problemen in sociale relaties blijf je gebruiken
 • Door het GHB-gebruik ben je gestopt met bepaalde hobby’s, sociale activiteiten of werk
 • Je blijft gebruiken, zelfs wanneer je daardoor in gevaar komt
 • Je blijft gebruiken, ondanks dat je weet dat hierdoor lichamelijke of psychische problemen ontstaan of verergeren
 • Je hebt steeds meer GHB nodig om het gewenste effect te bereiken
 • Als je een tijdje niet hebt gebruikt treden onthoudingsverschijnselen op, die afnemen door GHB te nemen

Een verslaving aan GHB kan al ontstaan bij enkele weken (bijna) dagelijks gebruik, maar kan ook geleidelijk ontstaan. De kans om verslaafd te raken aan GHB is veel groter dan aanvankelijk gedacht werd. Bij regelmatig gebruik raak je gewend aan het middel en heb je ook steeds meer nodig om het gewenste effect te bereiken. Dit heet tolerantieontwikkeling. Uiteindelijk kun je steeds minder goed functioneren zonder te gebruiken. Je geniet zonder GHB bijvoorbeeld steeds minder van feesten, van seks of je valt moeilijk in slaap. De verleiding wordt dan groot om steeds vaker of meer te gebruiken dan je eigenlijk van plan was. Langzaam verlies je controle over het gebruik.

Verschillende psychische-, biologische- en omgevingsfactoren kunnen het risico om een verslaving te ontwikkelen vergroten. Denk bijvoorbeeld aan de gezinssituatie, woonomgeving of werkomgeving. Lees meer over mogelijke oorzaken van verslaving.

De vorm, duur en plaats van de behandeling van een GHB-verslaving hangen af van de soort en ernst van de problemen die je ervaart.

Detox bij GHB

Bij een sterkere lichamelijke verslaving aan GHB, zal eerst een detox of ontgifting plaatsvinden. Hierbij moet je lichaam ontwennen aan het middel. Zomaar stoppen met GHB is erg zwaar en kan zelfs gevaarlijk zijn. Er kunnen verschillende ontwenningsverschijnselen optreden. Tijdens een detox word je hierbij begeleid en ondersteund. De ontwenningsverschijnselen worden geminimaliseerd, eventueel met behulp van medicijnen. Zodra je lichaam ‘schoon’ is kan het mentale herstel beginnen.

Therapie: van je GHB-verslaving afkomen

De verslaving aan GHB begint vaak geestelijk. Je voelt je prettig door het gebruik, wat je helpt om met bijvoorbeeld angst of remmingen om te gaan. Tijdens therapie leer je stap voor stap hoe je hier beter mee om kunt gaan, zodat je het middel uiteindelijk niet meer nodig hebt.

Er zijn verschillende therapievormen mogelijk, zoals cognitieve gedragstherapie (individueel of groepstherapie), EMDR-therapie of systeemtherapie. De duur en intensiteit van de behandeling worden afgestemd op wat jij nodig hebt. Zo bestaan er mogelijkheden voor online begeleiding, ambulante zorg waarbij je therapie volgt terwijl je thuis woont, behandeling in deeltijd (enkele dagdelen per week) en klinische zorg waarbij je intern in een zorginstelling herstelt. Aanvullend krijg je soms intensieve begeleiding om bijvoorbeeld de controle terug te krijgen bij financiële of psychische problemen, afhankelijk van jouw behoeftes. Ook de benadering van verslaving en de behandelingswijze verschillen per instelling. Denk dus na welke therapievorm of instelling bij je past.

GHB is niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk verslavend. Als je na langere tijd of veelvuldig gebruik stopt of mindert met GHB kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Bekende ontwenningsverschijnselen bij GHB-gebruik zijn slaapproblemen, angst, somberheid, kramp, trillen en zweten. Het is verstandig om medische hulp te zoeken bij het afkicken van GHB om met deze ontwenningsverschijnselen om te gaan.