Hongeroedeem

Hongeroedeem wordt veroorzaakt door een verstoring van de waterhuishouding. Hongeroedeem treedt op bij een eiwittekort door een slechte of eenzijdige voeding. Ieder verlies van eiwit uit het bloed heeft invloed op de waterhuishouding door het wegvallen van de colloïd-osmotische druk, waardoor er geen vocht meer uit de weefsels kan worden weggezogen.

Oedeem is een opzwelling van lichaamsdelen door vochtophoping. Het is een verschijnsel dat bij verschillende ziektes kan optreden.

Bij een hongeroedeem ontstaat vooral een grote vochtophoping in de buik (hongerbuikjes).