Hyperactiviteit

Wat is hyperactiviteit?

In het kort:

 • Hyperactiviteit is een gedragsstoornis waarbij er onder andere sprake is van erg druk doen, geen concentratie hebben en impulsief zijn.
 • De oorzaak van hyperactiviteit is nog onbekend.
 • Hyperactiviteit kun je herkennen aan te veel beweeglijkheid, friemelen met de handen en slecht luisteren.
 • De behandeling bestaat soms uit (ADHD-)medicatie, gedrags- en gezinstherapie.

Over hyperactiviteit

Hyperactiviteit wordt onder andere gekenmerkt door te veel energie hebben, erg druk zijn, geen concentratie hebben, impulsief zijn en driftbuien hebben. Het komt meer voor bij kinderen dan volwassenen. In de meeste gevallen is hyperactiviteit niet ernstig en niet schadelijk voor de gezondheid. Hyperactiviteit kan echter onderdeel zijn van een gedrags- of ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, en kan ook voorkomen bij mensen met een manische depressie.

Op dit moment is geen duidelijke oorzaak bekend voor het ontstaan van hyperactiviteit. Het karakter en de omgeving spelen met name bij kinderen een belangrijke rol. Zo vertonen kinderen vaker druk gedrag bij een opvoeding waarin weinig structuur en duidelijkheid is. Ook gebeurtenissen kunnen het gedrag beïnvloeden. Denk hierbij aan de geboorte van een broertje of zusje, een scheiding, verhuizing of pesten op school. Er heerst discussie of voeding invloed heeft op hyperactiviteit, met name suiker en synthetische kleur- en smaakstoffen. Verder onderzoek moet hier meer duidelijkheid over geven.

Hyperactiviteit kan horen bij ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). Er zijn drie typen ADHD:

 • ADHD-I: het vroegere ADD, hier staat de aandachtstekortstoornis op de voorgrond.
 • ADHD-H: hier staat het drukke gedrag en de impulsiviteit (samen hyperactiviteit genoemd) op de voorgrond.
 • ADHD-C: het gecombineerde type waarbij beide factoren sterk aanwezig zijn.

Ook bij verschillende (psychische) aandoeningen kan hyperactiviteit voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn manie, manische depressie en katatonie.

Hyperactiviteit kun je herkennen aan de volgende symptomen:

 • Te veel beweeglijkheid
 • Onvoorspelbaar gedrag
 • Impulsiviteit
 • Geen concentratie
 • Friemelen met de handen
 • Niet stil kunnen zitten
 • Aan een stuk door praten
 • Weinig behoefte aan slaap
 • Slecht luisteren

Meestal is behandeling van hyperactiviteit niet nodig. Bij een onderliggende aandoening wordt vaak wel behandeling ingezet.

Kinderartsen beschouwen hyperactiviteit bij kinderen in de eerste plaats als een gedragsverschijnsel. Het duidt niet zozeer op een probleemkind dan wel op de sterk uiteenlopende wijzen waarop de verschillende gezinsleden zich gedragen. Zij zullen in het algemeen aansporen tot grotere betrokkenheid, structuur en tolerantie.

De laatste jaren is wel een verschuiving merkbaar, mede door de vaak opmerkelijk goede resultaten van behandeling met medicatie bij bijvoorbeeld ADHD. Steeds vaker behandeld met een combinatie van gedags- en gezinstherapie en medicijnen. Om een zo goed mogelijk beeld van het gedrag van het kind te krijgen worden er gesprekken gevoerd met een hulpverlener en een behandelplan opgesteld.