Liesgezwel

Wat is een liesgezwel?

In het kort:

 • Een liesgezwel is een zichtbare of voelbare zwelling in de liezen.
 • Meestal wordt een liesgezwel veroorzaakt door een liesbreuk, geslachtsziekte of allergische reacties.
 • De symptomen van een liesgezwel zijn pijn in de liezen, lage buikpijn, koorts en bloed in de urine.
 • Een liesgezwel is meestal onschuldig, maar het is wel goed om een arts te raadplegen voor lichamelijk onderzoek.
 • Meestal is behandeling niet nodig. Als het wel nodig is, kan de behandeling bestaan uit antibiotica, een operatie of bestraling, afhankelijk van de precieze oorzaak.

Over een liesgezwel

In je lies kunnen zwellingen optreden. Een liesgezwel kan verschillende redenen hebben. In een zeldzaam geval gaat het om een kwaadaardige tumor.

Een zichtbare of voelbare zwelling in de lies wordt meestal veroorzaakt door een liesbreuk, ook wel hernia inguinalis genoemd. Ook kan er sprake zijn van een vetgezwel (lipoom) of cyste in de lies. Daarnaast kan sprake zijn van een zwelling van een of meerdere lymfklieren in de lies als gevolg van een ontsteking. Ook kan bij mannen sprake zijn van teelbalontsteking of een draaiing van de zaadbal (testiculaire torsie).

Een liesgezwel kan ook veroorzaakt worden door een aantal besmettelijke geslachtsziekten, zoals chlamydia, herpes genitalis of gonorroe. Allergische reacties kunnen ook de oorzaak van een gezwel in de lies zijn.

Hiernaast kan een liesgezwel worden veroorzaakt door lymfklierkanker (zoals bijvoorbeeld de ziekte van Hodgkin), leukemie of uitzaaiing van een kwaadaardige tumor elders in het lichaam (metastasen). Een kwaadaardige tumor in de lies is zeer zeldzaam. Bij mannen kan het liesgezwel worden veroorzaakt door teelbalkanker.

Het liesgezwel kan aanvoelen als een vaste of harde bult in je lies. Het gezwel kan ook zacht en week aanvoelen. Als het gezwel is veroorzaakt door een liesbreuk kan het gemakkelijk weggeduwd worden. Daarnaast kun je bij een liesbreuk last krijgen van de volgende symptomen:

 • Pijn in de lies(streek)
 • Lage buikpijn
 • In geval van een acute beknelling van de breuk: misselijkheid of braken
 • Is de bult in je liesstreek een gevolg van een ontsteking, dan kun je last krijgen van koorts met roodheid en warmte rond het getroffen gebied

Hiernaast kun je in het geval van een geslachtsziekte de volgende klachten krijgen:

 • Gele, pusachtig afscheiding uit penis of vagina
 • Bloed in je urine (hematuria)

Omdat de zwelling in je lies een symptoom kan zijn van een levensbedreigende ziekte, zoals teelbalkanker bij mannen, moet je bij het ontdekken hiervan onmiddellijk een arts raadplegen. Deze zal eerst een lichamelijk onderzoek verrichten. Aan de hand hiervan kan een vervolgonderzoek gestart worden. Zo kan met behulp van echografie of CT- of MRI-scan bekeken worden wat de oorzaak van het knobbeltje in de liesstreek.

Afhankelijk van wat de oorzaak van het liesgezwel is, zal een behandeling volgen. Bij een liesbreuk zal geopereerd moeten worden. Een ontsteking of SOA kan vaak behandeld worden met antibiotica. Gaat het om een kwaadaardige tumor in de lies, dan zal de oncoloog, afhankelijk van de tumor, kiezen voor opereren, bestraling en/of chemotherapie.