Lijmoor (Otitis media met Effusie)

Wat is een lijmoor?

Er is sprake van een lijmoor wanneer je middenoor vanwege een ontsteking met vocht gevuld is in plaats van met lucht. Het heet lijmoor of glue ear vanwege de stroperige samenstelling van het vocht. Het wordt ook wel eens OME genoemd, wat staat voor Otitis Media met Effusie. Deze aandoening komt veel voor bij kinderen, met name de leeftijd van twee tot zes jaar. In de meeste gevallen treedt lijmoor tegelijk bij beiden oren op.

Oorzaken

Een lijmoor ontstaat door een ontsteking van het slijmvlies van de buis van Eustachius (verbinding tussen keel en oor) en van de trommelholte in het middenoor. Dit komt door een infectie in de bovenste luchtwegen, bijvoorbeeld door een neusverkoudheid. Als de buis van Eustachius niet goed werkt, dan ontstaat er een onderdruk in je middenoor. Het slijmvlies in je middenoor zal hierdoor geirriteerd raken en vocht gaan afscheiden. Als gevolg hiervan raakt je middenoor gevuld met vocht in plaats van met lucht. Het vocht raakt naar verloop van tijd dik en taai. Een lijmoor kan een oorontsteking tot gevolg hebben.

Symptomen

Er zijn verschillende symptomen van een lijmoor, waaronder:

 • Een drukkend of vol gevoel in oor
 • Oorpijn
 • Dit ontstaat doordat het stroperige vocht in je oor de geluidstrillingen dempt
 • Frequente neusverkoudheid
 • Kinderen hebben vaak onbewust hun mond open
 • Hoorbare adem of tijdens het slapen
 • Koorts
 • Veranderd gedrag. Kinderen kunnen plots heel druk of juist heel stil worden

Behandeling

De behandeling van lijmoor is afhankelijk van de ernst en de oorzaak. In de meeste (lichte) gevallen is het voldoende als je oor- en neusdruppels gebruikt, eventueel aangevuld met antibiotica. Bij kinderen tussen de twee en zes jaar treedt er vaak binnen enkele weken tot maanden spontaan genezing op. Andere behandelingen zijn:

 • Vocht achter oor verwijderen met trommelvliesbuisjes
 • Wanneer de aandoening langer blijft bestaan of vaak aanleiding geeft tot oorontstekingen, hinderlijk gehoorverlies en/of langdurige klachten van afwijkend gedrag, kan een tijdelijke beluchting van het middenoor via een trommelvliesbuisje zinvol zijn. Er wordt dan een sneetje in het trommelvlies gemaakt waarin een buisje geplaatst wordt zodat het vocht afgevoerd kan worden.
 • Neusamandelen verwijderen

Dit kan zinvol zijn wanneer een chronische ontsteking van de neusamandel de veroorzaker is van het lijmoor.