Lispelen (Sigmatisme)

Wat is lispelen?

Bij lispelen, ook wel slissen genoemd, worden sis-klanken verkeerd uitgesproken. Dus bijvoorbeeld woorden met een [s] of [z].

Iemand die lispelt kan onverstaanbaar zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat lispelende kinderen in de klas worden gepest. Volwassenen die voor hun beroep veel spreken kunnen ook op problemen stuiten.

Oorzaken

Lispelen kan komen door te slappe tongspieren, onvoldoende beheersing van de tongmotoriek en het verkeerd aanleren van de sis-klanken.

Behandeling

Logopedie is een therapie die helpt bij het praten, spreken, de mondmotoriek en de ademhaling. Hoe eerder hier mee begonnen wordt, hoe beter. Vooral voor kinderen geldt dit. De mondmotoriek zal geoefend worden. Dit gaat door middel van diverse oefeningen zoals blazen, de tong gebruiken, etc. Het is belangrijk dat de tongligging goed geoefend wordt. De s-klank zal als eerste geoefend worden. Deze moet op de juiste manier worden uitgesproken. Daarna zullen de andere apico-aveolaire klanken geoefend worden. Soms is er meer aan de hand dan alleen slissen, en worden andere spraakgebreken of problemen met de taalontwikkeling gelijktijdig behandeld.