Maagkanker

Wat is maagkanker?

Maagkanker is een kwaadaardige tumor in je maag. Er bestaan verschillende soorten maagkanker. De meest voorkomende vorm van maagkanker is het adenocarcinoom. Dat is een tumor in het slijmvlies van je maag. Deze tumor kan vervolgens op verschillende manieren uitgroeien:

 • Een tumor kan de maag zelf ingroeien
 • Een tumor groeit het onderste deel van de slokdarm in
 • Een tumor groeit het eerste deel van de dunne darm in
 • Een tumor groeit door de maagwand

De meeste mensen die lijden aan maagkanker, zijn ouder dan 60 jaar.

 

 

De precieze oorzaak van maagkanker is nog niet bekend. Bij ongeveer 3 tot 5% van de gevallen lijkt erfelijkheid een rol te spelen. Maagkanker kan ook ontstaan uit een poliep. De meeste poliepen zijn goedaardig, maar sommigen kunnen uitgroeien tot een tumor in de maag. Maagkanker kan ook een gevolg zijn van een chronische ontsteking van je maagslijmvlies (een maagzweer). Deze ontsteking kan je maagslijmvlies blijvend veranderen, waardoor een kwaadaardige tumor ontstaat. Een chronische ontsteking kan veroorzaakt worden door de Helicobacter Pylori bacterie. Deze bacterie komt alleen voor in je maag.

De kans op maagkanker kan ook vergroot worden door de volgende risicofactoren:

 • Roken
 • Alcohol
 • Ongezonde en/of eenzijdige voeding
 • Maagoperaties
 • Overmatig gerookt en gezout voedsel
 • Infectie met helicobacter pylori
 • Een bepaald type bloedarmoede
 • Overgewicht (met name bij slokdarmgebied).

Omdat er in de beginfase van maagkanker vaak niet of nauwelijks (maag)klachten en (maag)pijn bestaan, wordt de ziekte vaak ontdekt in een vergevorderd stadium. De overlevingskans is dan zeer laag. De belangrijkste klachten bij maagkanker zijn:

 • Verminderde eetlust
 • Gewichtsverlies
 • Snel een vol gevoel hebben
 • Misselijkheid en braken (soms van bloed)
 • Een afkeer hebben van bepaald voedsel
 • Pijn in je bovenbuik
 • Bloedverlies uit de maag, wat een zwarte ontlasting kan veroorzaken
 • Duizeligheid en vermoeidheid door bloedarmoede
 • Opboeren
 • Passage klachten (in verband met obstructie in de maag)

Wanneer je langer dan twee weken last hebt van twee of meer van bovenstaande symptomen, is het verstandig een arts te raadplegen.

De diagnose kan worden gesteld via een gastroscopie. Bij dit onderzoek kijkt de arts, via een slang met een camera die door de slokdarm wordt ingebracht, in je maag. Er kan ook een biopt genomen worden om het weefsel te onderzoeken. Om het stadium van de ziekte te bepalen worden hiernaast meestal andere onderzoeken uitgevoerd:

 • Bloedonderzoek om bloedarmoede vast te stellen
 • CT scans om eventuele uitzaaiingen vast te stellen
 • Endo-echografie om de grootte van de tumor te bepalen

Het is erg belangrijk de aandoening in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen, omdat dan mogelijk nog geen uitzaaiingen in je lichaam aanwezig zijn.

De keuze van behandeling hangt af van de ligging en grootte van de maagtumor en de conditie en leeftijd van de patiënt. De behandeling bestaat vaak uit operatieve verwijdering van de tumor, (delen van) de maag en de in de buurt liggende lymfklieren. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de patiënt aanvullend behandeld worden met chemotherapie. Wanneer een operatie niet mogelijk is, kan de maagtumor zowel inwendig als uitwendig bestraald worden.