Manie

Wat is een manie?

Een manie is een ziekelijke geestestoestand die gepaard gaat met opgewondenheid, geprikkeldheid en verwardheid. Een manie doet zich vooral voor als onderdeel van een geestelijke stoornis; de manisch-depressieve psychose. Hierbij verkeert de patiënt enige maanden in een opgewonden (manische) toestand, waarna hetzij herstel, hetzij omslag naar een gedrukte stemming (depressie) optreedt.

Oorzaken

De oorzaak van dergelijke manieën is onbekend. Men vermoedt dat er sprake is van een stoornis in de mechanismen die een rol spelen bij de prikkeloverdracht van zenuw naar zenuw in de hersenen. Dit komt vaker voor in het voorjaar en najaar. Een manie ontstaat soms als begeleidend verschijnsel van een hersenstoornis zoals een hersenkneuzing, een gezwel, slagaderverkalking van de hersenvaten, ontsteking, vergiftiging of verslaving.

Symptomen

De manie wordt gekenmerkt door overmatige beweeglijkheid, ondernemingslust, dadendrang, snel en oppervlakkig denken en uitbundige vrolijkheid zonder dat de patiënt werkelijk tot iets in staat is. De manie gaat gepaard met het gevoel tot alles in staat te zijn en soms met grootheidswaan, vooral omtrent rijkdom, macht en lichamelijke kracht. Bij de behandeling wordt meestal gebruik gemaakt van bepaalde geneesmiddelen. Mensen met een manie moeten soms tegen zichzelf beschermd worden.