Myelofibrose

Wat is myelofibrose?

Myelofibrose is een zeldzame ziekte waarbij een toename van bindweefsel in het beenmerg optreedt. De plaats van de basiscellen die in het beenmerg normale bloedcellen produceren, wordt ingenomen door bindweefsel. Dit leidt tot abnormaal gevormde rode bloedcellen. Uiteindelijk wordt zoveel beenmerg door bindweefsel vervangen dat de aanmaak van alle bloedcellen afneemt.

Symptomen

De ziekte heeft een sluipend begin, veroorzaakt moeheid, vermagering, bloedarmoede en aantasting van de milt. De milt kan enorm groot worden, omdat hier nu veel bloedcellen aangemaakt worden, en kan zeer pijnlijk zijn.

De ziekte duurt soms jaren. Er zijn medicijnen die verbetering kunnen geven.

Behandeling

Er bestaat geen behandeling waarmee de voortgang van de ziekte kan worden gestopt of blijvend kan worden afgeremd. Met het middel hydroxycarbamide dat ook tegen kanker wordt gebruikt, is het soms mogelijk de omvang van de lever of de milt te verkleinen.

De behandeling is slechts gericht op uitstel van complicaties. In bepaalde gevallen kan beenmergtransplantatie soms hoop bieden.

Bij enkele patiënten kan de productie van rode bloedcellen worden gestimuleerd met erytropoëtine, bij andere patiënten moet de anemie met bloedtransfusies worden behandeld.

In zeldzame gevallen kan de milt zo groot en pijnlijk worden dat dit orgaan moet worden verwijderd. Infecties worden met antibiotica behandeld.