Oogspieren in onbalans

Beide ogen worden gestuurd door de oogspieren. Deze spieren zitten aan de buitenkant van de oogbol vast en aan de binnenkant van de oogkas. Onder normale omstandigheden voeren de spieren van beide ogen dezelfde bewegingen uit, waardoor een symmetrische beweging van beide ogen ontstaat.

Wanneer door een aandoening aan één van de oogspieren de beweging wordt verstoord, ontstaat een asymmetrisch beeld (scheelzien). De oogspieren (en dus ook de ogen) van linker- en rechter oog zijn met elkaar in onbalans. Een aandoening van een zenuw die de spieren aanstuurt kan een vergelijkbaar beeld geven. Wanneer het scheelzien en de onbalans van de spieren zich op volwassen leeftijd manifesteert, is de oorzaak vermoedelijk niet dezelfde als wanneer een kind scheelziet.