Osteomalacie (Botverweking)

Wat is botverweking?

Botverweking ontstaat door onvoldoende mineralisatie van het bot bij volwassenen. Door toevoeging van vitamine D aan margarine komt de aandoening tegenwoordig niet vaak meer. Soms zien we de ziekte echter bij alleenstaande bejaarden in geval van ondervoeding.

Oorzaken

Osteomalacie wordt veroorzaakt door onvoldoende mineralisatie van het bot bij volwassenen. Meestal komt dit door een tekort aan vitamine D. Dat leidt bij kinderen tot rachitis (Engelse ziekte). De kans op deze ziekte wordt groter als je ook weinig buiten komt. Zonlicht kan namelijk vitamine D in de huid aanmaken. Ook een slechte opname van vitamine D in de darm, een nierziekte of het gebruik van medicijnen tegen epileptische aanvallen kunnen een vitamine D tekort doen ontstaan.

Symptomen

De symptomen zijn: botpijn, spierzwakte en (betrekkelijk zeldzaam) botbreuken.