Parkinsonisme

Wat is parkinsonisme?

In het kort:

  • Parkinsonisme is een verzamelnaam voor aandoeningen met klachten die horen bij de ziekte van Parkinson.
  • De oorzaak van parkinsonisme is een tekort aan dopamine, dit kan op verschillende manieren zijn ontstaan.
  • Symptomen van parkinsonisme zijn beven, stijve ledematen en trage bewegingen.
  • Er zijn verschillende soorten parkinsonisme, waaronder de ziekte van Parkinson, multipele systeem atrofie en vasculaire parkinson.
  • Een neuroloog kan aan de hand van scans en bloedonderzoek de diagnose stellen.
  • Bij behandeling van parkinsonisme wordt vaak een combinatie van medicatie en fysieke therapie gebruikt.

Over parkinsonisme

De ziekte van Parkinson is een vrij bekende aandoening. De term parkinsonisme is echter minder bekend. Parkinsonisme is een verzamelnaam voor een combinatie van klachten die kenmerkend zijn voor de ziekte van Parkinson. Tot deze combinatie van symptomen behoren onder andere stijve en bevende ledematen. Er bestaan meerdere aandoeningen waarbij een combinatie van symptomen optreedt. De verzamelnaam voor deze andere aandoeningen met vergelijkbare klachten is atypisch parkinsonisme.