Pneumothorax (Klaplong)

Wat is een klaplong?

Bij een klaplong (ook wel pneumothorax genoemd) komt er lucht tussen de borstvlies en longvlies. Om je longen heen bevinden zich twee longvliezen. Eén tegen de longen aan (longvlies) en één tegen de borstkas aan (borstvlies). Tussen de twee borstvliezen bevindt zich normaal gesproken alleen wat vloeistof. Door deze vloeistof kunnen de twee vliezen over elkaar schuiven zonder dat dit pijn doet. Hierdoor kun je gemakkelijk ademen. In de ruimte tussen deze twee vliezen heerst er een onderdruk, wat het samenvallen van de longen voorkomt, en de longen als het ware tegen onze borstkas aan plakt. De ruimte tussen de twee vliezen wordt daardoor zo klein mogelijk gehouden. Dit zorgt ervoor dat de longen met voldoende lucht gevuld kunnen worden.

Als er lucht tussen het borstvlies en longvlies komt, ontstaat er een klaplong. De hoeveelheid lucht kan weinig zijn tot heel veel. In deze ruimte is er niet langer een onderdruk, waardoor de longen inklappen. Als je long eenmaal ingeklapt is, kan het ademen erg moeilijk worden en kun je last krijgen van kortademigheid en benauwdheid.

Bij iedere klaplong kan er ook een zogenaamde spanningspneumothorax ontstaan. Dit is een ernstige complicatie waarbij er een soort ventielmechanisme ontstaan is. Lucht kan wel tussen de long- en borstvlies komen, maar er niet meer uit, waardoor er een hoge/positieve druk kan ontstaan. Hierdoor kunnen zowel je hart als je bloedvaten naar de andere kant van je borstholte geduwd worden (de gezonde kant). Als gevolg daarvan kunnen de hart- en longfunctie ernstig verstoord worden. Deze situatie moet dan ook onmiddellijk door een arts worden behandeld.

Pneumothorax (Klaplong)

Een klaplong kan veroorzaakt worden door een ongeval of verwonding van buitenaf waardoor er een opening in het borstvlies ontstaat. Ook een operatie in de borstholte kan leiden tot een klaplong. Een klaplong kan ook ontstaan als gevolg van één van de volgende longziekten:

 • Astma
 • Longemfyseem
 • COPD

Daarnaast kunnen op de longvliezen kleine met lucht gevulde blaasjes ontstaan (blebs). De precieze oorzaak van deze blaasjes is onduidelijk. Als deze scheuren kan er lucht naar de pleuraholte ontsnappen. Als er geen aanwijsbare oorzaak voor een klaplong is, spreekt men van een spontane klaplong. Een spontane klaplong komt meestal voor bij mensen tussen de 20 en 40 jaar. Daarnaast komt deze longaandoening vaker voor bij:

 • Mannen
 • Rokers
 • Lange, slanke mensen

De klachten die kunnen wijzen op een klaplong zijn onder andere:

 • Kortademigheid en benauwdheid
 • Plotselinge scherpe pijn in de borstkas

De ernst van de klachten hangt af van de mate waarin je long ingeklapt is. Als je long nog grotendeels intact is, levert dit relatief weinig problemen op. De symptomen van een klaplong verergeren bij plotselinge hoogte- en drukveranderingen zoals tijdens het vliegen en duiken.

Als je vermoedt dat je een klaplong hebt, is het belangrijk om contact op te nemen met je arts. Je arts kan vervolgens enkele onderzoeken doen, bijvoorbeeld:

 • Lichamelijk onderzoek
 • Een röntgenfoto van de borstkas
 • Dit bloedonderzoek zal uitwijzen hoeveel zuurstof er nog in je bloed aanwezig is
 • ECG (hartfilmpje)
 • Een CT-scan van de longen

Er zijn verschillende behandelingen van een klaplong mogelijk, enkele zijn:

 • Extra zuurstof en opname in ziekenhuis. Als de gevolgen van je klaplong niet al te groot zijn, kan de arts besluiten om je ter observatie te houden en je eventueel extra zuurstof via een masker te geven. In dit geval is de long zelf in staat om het probleem op te lossen en het teveel aan lucht op te nemen.
 • Naald of drain in borstholte aanbrengen. Bij een ernstigere klaplong is het noodzakelijk om een naald of drain in de borstholte in te brengen. Hierdoor wordt het teveel aan lucht in de borstholte verwijderd en kunnen de longen zich weer uitzetten.
 • Vliezen aan elkaar ‘plakken’. Een spontane klaplong kan behandeld worden door de twee vliezen aan elkaar te ‘plakken’. Dit kan het herstel na de klaplong versnellen en maakt de kans op een tweede klaplong kleiner. Dit zogenaamde 'plakken' kan plaats vinden tijdens een kijkonderzoek van de borstholte of via een drain in de borstholte. Er wordt dan talkpoeder in de borstholte verstuifd. Als reactie hierop zal er een ontstekingsreactie plaatsvinden. Deze ontstekingsreactie 'plakt' vervolgens de longvliezen aan elkaar.