Spider naevi (Spinnetje)

Tijdens de zwangerschap en bij bepaalde leverziekten (met name levercirrose) kan een huidafwijking ontstaan die wordt gekenmerkt door een rood puntje met uitlopers (spinnetje). Door druk uit te oefenen op het puntje (het bloedvat dat bloed naar het stervormig angioom voert) kan de kleur tijdelijk verbleken. Deze aandoening komt vooral rond de ogen en in de hals voor.

Bij zwangerschap verdwijnt deze aandoening na verloop van tijd spontaan. Bij leveraandoeningen kan het beeld langdurig aanwezig blijven. Dan is altijd een gericht lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek nodig. Wanneer om cosmetische redenen een behandeling wenselijk is, kan het bloedvat in het midden worden dichtgebrand.