Stoflongen

Wat zijn stoflongen?

De benaming stoflong is een verzamelterm voor longaandoeningen die worden veroorzaakt door het inademen van (anorganische) fijne stofdeeltjes. De luchtwegen (van neus tot het diepst in de longen) bestaan uit slijmvlies, bekleed met een netwerk van fijne haartjes. Deze structuren houden grove stofdeeltjes tegen en transporteren de deeltjes door hoesten en de beweging van de haartjes naar buiten. Ook veel stoffen op de werkvloer kunnen ingeademd worden zodat er krampen(spasmen) van de luchtwegen ontstaan waardoor de ademhaling wordt bemoeilijkt.

Symptomen

Sommige mensen zijn bijzonder gevoelig voor in de lucht zwevende irriterende stoffen. De volgende symptomen kunnen voordoen: kortademigheid, drukkend gevoel op de borst, fluitende ademhaling (wheezing), hoesten, niezen, loopneus en tranende ogen. Bij sommige mensen is wheezing 's nachts het enige symptoom.

Behandeling

De behandeling is dezelfde als van astma. Luchtwegverwijders (bronchodilatantia) kunnen met een inhalator worden toegediend (bijvoorbeeld salbutamol) of als tablet (theofylline). Bij ernstige aanvallen kunnen corticosteroïden (als prednison) gedurende korte tijd oraal worden gebruikt. Voor een langetermijnbehandeling gaat de voorkeur uit naar inhalatiecorticosteroïden.

Voorkomen van inademen van fijn stof is het belangrijkste. Houd daarom de omgeving stofvrij en gebruik bij werk in een stoffige omgeving een stofmasker.