Subperiosteaal hematoom (Bloeduitstorting onder het beenvlies)

Is een bloeding vanuit een beschadigd bloedvat onder het beenvlies dat het bot omgeeft (subperiosteaal hematoom). Zie ook de onderwerpen bloeding en bloeduitstorting.