Syndroom van Asperger

Wat is het Asperger syndroom?

Het Asperger syndroom is een autismespectrumstoornis. Andere autismespectrumstoornissen zijn:

 • Klassiek autisme
 • PDD-NOS

Als je autistisch bent, kun je last hebben van sociale- en gedragsproblemen. Opvallend is wel dat de intelligentie bij Asperger normaal of zelfs hoog is, terwijl dit bij een klassieke autist relatief laag is. Ook praten mensen met Asperger vaak duidelijker dan autisten. Hierdoor is het voor mensen met Asperger soms mogelijk om met behulp van trucjes toch relatief goed te functioneren in de maatschappij.

Asperger is een ander type probleem dan ADHD.

 

De precieze oorzaken van het syndroom van Asperger zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat erfelijkheid een grote rol speelt. Verder zijn er aanwijzingen dat er structurele afwijkingen zijn in de hersenen van mensen met een autismespectrumstoornis.

Het Asperger syndroom uit zich op verschillende gebieden. De symptomen kunnen te maken hebben met:

 • Sociale omgang
 • Interesses
 • Motoriek
 • Inlevingsvermogen

Sociale omgang

Als je de ziekte van Asperger hebt, dan kun je de volgende problemen op het vlak van sociale omgang hebben:

 • Je kunt moeilijk ‘tussen de regels’ lezen.
 • Wat sociaal wel of juist niet gewenst is, is niet intuïtief. Hierdoor is het uiten van je emotionele toestand vaak lastig.
 • Je kunt letterlijke en figuurlijke taal moeilijk uiteen houden
 • Je hebt een beperkt vermogen om iemands lichaamstaal te lezen
 • Je hebt een verminderd vermogen tot empathie
 • Ouderlijk taalgebruik door kleine kinderen

Interesses

Een ander kenmerk van het syndroom van Asperger is je interessegebied. Zo kun je op een gedetailleerde en obsessieve wijze bezig zijn met een interesse. Ruimtevaart en sterrenkunde zijn bijvoorbeeld vaak interesses van mensen met Asperger. Deze eenzijdige interesse kan leiden tot sociale problemen, omdat er vaak urenlang over gepraat wordt. Hierbij maakt het niet uit dat de anderen geen of weinig interesse in het gebied hebben.

Motoriek

Op het gebied van de motoriek is het kenmerkend dat de ontwikkeling minder goed verloopt. Daardoor kun je slechte motoriek hebben. Bewegingen zijn houterig en traag en sport beoefenen kan een probleem zijn.

Inlevingsvermogen

Als laatste lijkt het inlevingsvermogen verminderd bij het Asperger syndroom. Toch is het niet zozeer het inlevingsvermogen wat een probleem vormt bij Asperger syndroom. Vaak kun je jezelf wel inleven in de ander, maar is het moeilijk om te laten merken dat je de ander begrijpt. Bijvoorbeeld een monotone stem en minder expressieve gelaatsuitdrukkingen komen vaak voor.

Een verschil met klassiek autisme is dat bij het Asperger syndroom vaak sprake van een ‘normale’ of ‘hoge’ intelligentie. Hierdoor kun je met veel sociale situaties om leren gaan door ‘trucjes’ te leren.

Er is geen medicijn of therapie beschikbaar om je te genezen van Asperger. Er is wel medicatie beschikbaar om tijdelijk grote angst of agressie te verminderen.

Het is vooral belangrijk om goede begeleiding te krijgen. Zo kun je onder begeleiding leren om:

 • Sociale regels te herkennen, begrijpen en toe te passen
 • In een groep te functioneren
 • Je beter te leren functioneren in een sociale situatie