Verwardheid

Wat is verwardheid?

Verwardheid is een geestelijke hersentoestand waarbij de reactie op signalen van anderen en prikkels uit de omgeving is verstoord. Hierdoor kan niet of niet voldoende adequaat worden gereageerd op de situatie waarin men verkeert. Als gevolg daarvan verliest men de controle over de situatie en/of over zichzelf.

Verwardheid kan zich op verschillende manieren uiten. Verwardheid in tijd, plaats en met mensen, waanvoorstellingen en een ernstige desoriëntatie bij een delirium door alcoholmisbruik.

Oorzaken

Hoge koorts kan verwardheid veroorzaken, evenals vergiftiging en bepaalde drugs. Verwardheid op latere leeftijd wordt dikwijls veroorzaakt door uitdroging of beginnende dementie. Vaak is een verklarende oorzaak te achterhalen bij onderzoek door een arts.

Raadpleeg bij bestaande of verergerende klachten van verwardheid de huisarts.

Behandeling

De behandeling van verwardheid hangt af van de oorzaak en de conditie van de patiënt:

  • Behandelen/genezen van de onderliggende oorzaak (= causaal/curatief) met het oog op genezing of vermindering van de klachten.
  • Verzorging/verpleging (= palliatief), als geen vermindering van de symptomen meer mogelijk en slechts begeleiding en verzorging over blijft.