Wijnvlek

Een wijnvlek is een zichtbare afwijking in de huid die wordt veroorzaakt door een afwijking van een onderliggend bloedvat. Door plaatselijke verwijding van een bloedvat ontstaat een kenmerkend scherp begrensde rose-rode plek. De afwijking verdwijnt nooit spontaan.

Meestal is de plek bij de geboorte al aanwezig. De aangeboren wijnvlekken verdwijnen vaak vóór het 5e levensjaar en hebben voor die tijd ook geen behandeling nodig.

Behandeling

Een wijnvlek wordt door artsen hemangioom genoemd. Meestal is een eenvoudige camouflage de beste aanpak bij een wijnvlek. Bij de grotere wordt weleens behandeling met laser gedaan. Er bestaat ook een verheven vorm die aardbeihemangioom wordt genoemd. Daar bestaat een speciale prednisonzalf voor.

Tenslotte kan er een klein stervormig hemangioom bestaan. Deze vorm is goed te behandelen door het toevoerende bloedvaatje in het midden ervan even dicht te branden onder plaatselijke verdoving.