DE ZORGKLOOF IN DE KANKERZORG DICHTEN

Bijgewerkt: 04-02-2022 , Corporate Communications

In de gezondheidszorg verwijzen “ongelijkheid” en “kloof” naar de ongelijke verdeling van middelen en naar de onrechtvaardige, vermijdbare verschillen in zorg.

Waneer wordt gezegd dat de zorgkloof bij kanker weggewerkt moet worden, gaat het er niet echt om dat iedereen gelijke middelen krijgt. Het gaat erom dat elke uitdaging om een passende oplossing vraagt. Gelijkheid gaat over het geven wat nodig is om iedereen op hetzelfde niveau te brengen. Helaas is de realiteit van vandaag dat wie je bent en waar je woont het verschil kan betekenen tussen leven en dood. Het is niet eerlijk, maar wij kunnen hierin verandering brengen.

3 barrières die kankerzorg in de weg staan

1. Gendernormen en discriminatie
Over de hele wereld worden vrouwen en meisjes gediscrimineerd vanwege vrouwenhaat, stereotypen en verwachte genderrollen. Mannen worden ook geconfronteerd met de negatieve effecten van genderdiscriminatie en maatschappelijke en culturele taboes.

2. Armoede en sociaal-economische status
Armoede beperkt de toegang tot hoogwaardige kankerzorg. Zowel in landen met hoge als met lage inkomens betekent een lagere sociaal-economische status minder toegang.

3. Homofobie, transfobie en aanverwante discriminatie
Over de hele wereld worden lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer en intersekse (LHBTQI) mensen geconfronteerd met vijandigheid en discriminatie door de mensen om hen heen.

Over de hele wereld worden lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer en intersekse (LHBTQI) mensen geconfronteerd met vijandigheid en discriminatie door de mensen om hen heen.

Het doel is dus simpel: Er moet gelijkheid komen in de kankerzorg. De zorgkloof bij kanker is niet onvermijdelijk, maar de huidige systemen kunnen wel opnieuw worden ontworpen, de situatie van personen kan wel verbeterd worden, de kennis van mensen over kanker kan vergroot worden en de toegang tot diensten kan vergemakkelijkt worden.

Wij als individuen vervullen ook een belangrijke rol. Op welke manier? Door onze stem te laten horen en regeringen onder druk te zetten om de grondoorzaken van alle ongelijkheden aan te pakken en kanker te behandelen als een belangrijk gezondheidsprobleem. En door direct en standvastig alle vormen van stigmatisering en discriminatie aan te vechten.

 

Bronvermelding
https://www.worldcancerday.org