ER IS ALTIJD EEN ALTERNATIEF VOOR ZELFMOORD!

Bijgewerkt: 09-09-2022 , Corporate Communications

World Suicide Prevention Day is in 2003 opgericht door de International Association for Suicide Prevention in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Elk jaar op 10 september vestigt men de aandacht op het probleem, vermindert het stigma en verhoogt het bewustzijn bij organisaties, de overheid en het publiek, met een unieke boodschap dat zelfmoord kan worden voorkomen.

Dit jaar is het thema van ‘World Suicide Prevention Day’: “Hoop creëren door actie”. Dit thema herinnert ons eraan dat er een alternatief is voor zelfmoord en heeft tot doel ons allemaal vertrouwen en licht te geven.

Naar schatting plegen wereldwijd jaarlijks 703.000 mensen zelfmoord. Veel meer hebben ernstige zelfmoordgedachten. Miljoenen mensen lijden aan intens verdriet of worden anderszins diep getroffen door suïcidaal gedrag.

Iemand verliezen aan suïcide verhoogt het risico op sociale, fysieke en mentale gezondheidsproblemen. Onderzoek toont aan dat nabestaanden, in vergelijking met de algemene bevolking, een verhoogd risico hebben op suïcidaal gedrag en psychiatrische problemen zoals depressie, angst, posttraumatische stressstoornis en middelengebruik.

Door het bewustzijn te vergroten, het stigma rond zelfmoord te verminderen en goed geïnformeerde actie aan te moedigen, kan het aantal gevallen van zelfmoord over de hele wereld verminderen.

We kunnen allemaal een rol spelen bij het ondersteunen van mensen die een suïcidale crisis doormaken of nabestaanden van zelfmoord, hetzij als lid van de samenleving, als kind, als ouder, als vriend, als collega of als persoon met ervaring. We kunnen allemaal begrip voor het probleem aanmoedigen, contact opnemen met mensen die het moeilijk hebben en onze ervaringen delen. We kunnen allemaal hoop creëren door actie en het licht zijn.

Brondvermelding: https://www.who.int/campaigns/world-suicide-prevention-day/2022