GEBRUIK JOUW HART VOOR DE SAMENLEVING

Bijgewerkt: 29-09-2020 , afdeling Corporate Communications

Gebruik jouw hart voor de samenleving, dierbaren en jezelf

Op 29 september herdenken wij Wereld Hart Dag. In verband met de Covid-19 pandemie staat het thema van dit jaar volledig in het licht van ons hart gebruiken voor de samenleving, dierbaren en jezelf om cardiovasculaire aandoeningen (hart- en vaatziekten) te bestrijden. Gebruik jouw hart om te begrijpen wat er nodig is om een gezond hart te hebben. Dit betekent beslissingen nemen die bevorderlijk zijn voor de conditie van het hart. Gebruik jouw hart om invloed uit te oefenen op de mensen om je heen. Wees een voorbeeld en inspireer zodoende anderen om ook te investeren in een gezond hart. Gebruik jouw hart om te leven vanuit compassie en empathie. Dit kan door verder te kijken dan slechts jezelf en te handelen op een manier die de meest kwetsbaren ondersteunt.

Wereldwijd worden hart- en vaatziekten als doodsoorzaak nummer één aangemerkt. De oorzaken van deze ziekten variëren van diabetes mellitus, roken, hypertensie (hoge bloeddruk), zwaarlijvigheid (overgewicht) tot luchtverontreiniging. De huidige Covid-19 pandemie noopt een ieder om beter op hun gezondheid te letten. De voorspelling over het verloop van de pandemie is nog niet helemaal duidelijk, maar we weten wel dat het nu belangrijker dan ooit is om te waken over ons hart.

Personen met een cardiovasculaire aandoening worden gerekend tot de kwetsbare groepen voor de gevreesde Covid-19. Ze lopen meer gevaar, omdat het risico groter is om ernstige vormen van het virus te ontwikkelen. Verder wordt deze groep ook geconfronteerd met angst om blijvende medische zorg voor hun hart te ontvangen.

Het thema “Gebruik jouw hart…..” gaat dus over het gebruik van:

  • Jouw hoofd

Om te kunnen begrijpen wat noodzakelijk is om een gezond hart te hebben en om vervolgens op basis van die kennis te handelen. Het is ook belangrijk om het gedrag positief te veranderen, zodat er betere kwaliteit van het leven gegarandeerd kan worden; nu en in de toekomst.

  • Jouw invloed

Om een voorbeeldfiguur te zijn voor jouw dierbaren. Een aanmoediging om goed om te gaan met hun hart voor een lang en gezond leven.

  • Jouw medeleven

Om verder te kijken dan jezelf en te handelen op een manier die de meest kwetsbaren in de samenleving ondersteunt; in het bijzonder mensen met onderliggende hartgerelateerde aandoeningen die een groter risico lopen om te sterven aan de gevolgen van Covid-19.

Gebruik je hart om betere keuzes te maken!