GEEF BLOED OM DE WERELD DRAAIENDE TE HOUDEN

Bijgewerkt: 14-06-2021 , afdeling Corporate Communications

Wereld Bloed Donor Dag 2021

Geef bloed om de wereld draaiende te houden

Als gastheer is Italië dit jaar verantwoordelijk voor de lancering van Wereld Bloeddonor Dag via het Nationaal Bloedcentrum in Rome. De slogan is: “Give blood and keep the world beating”. Grof vertaald betekent dit “Geef bloed en houd de wereld kloppend”. Deze slagzin benadrukt de essentiële bijdrage die bloeddonors leveren om de wereld draaiende te houden door levens te redden en de gezondheid van anderen te verbeteren. Het versterkt de wereldwijde oproep om regelmatig bloed te doneren en bij te dragen aan een betere gezondheid.

De focus van de campagne is dit jaar gericht op de rol van jongeren in het waarborgen van een veilige bloedtoevoer. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie hebben in veel landen jongeren het voortouw genomen bij initiatieven die gericht zijn op een veilige bloedvoorziening door middel van vrijwillige, onbetaalde bloeddonaties. Jongeren vormen in veel samenlevingen een groot deel van de bevolking en zijn over het algemeen vol idealisme, enthousiasme en creativiteit.

De specifieke doelstellingen van de campagne van dit jaar zijn:

  • bloeddonoren bedanken en een breder publiek bewust maken van de noodzaak van regelmatige, onbetaalde bloeddonaties;
  • de gemeenschapswaarden en normen m.b.t. bloeddonatie promoten met nadruk op gemeenschapssolidariteit en sociale cohesie;
  • jongeren aanmoedigen om gehoor te geven aan de humanitaire oproep om bloed te doneren en anderen inspireren hetzelfde te doen;
  • stilstaan bij het potentieel van jongeren als partners bij het bevorderen van gezondheid.

Veilige bloed en bloedproducten en de transfusie zijn een belangrijk aspect van de volksgezondheid. Elke dag worden hiermee miljoenen levens gered en wordt de kwaliteit van leven van veel patiënten verbeterd. De behoefte aan bloed is universeel, maar niet iedereen die bloed nodig heeft, heeft toegang tot bloed geeft de Wereld Gezondheidsorganisatie aan. Vooral in ontwikkelingslanden zijn er bloedtekorten.

Om ervoor te zorgen dat toegang is gegarandeerd voor iedereen, die veilig bloed nodig heeft, hebben alle landen vrijwillige donoren nodig die regelmatig bloed geven. Tijdens de COVID-19-pandemie zijn bloeddonoren in veel landen bloed blijven doneren ondanks de uitdagingen. Deze bijzondere inspanning in een tijd van ongekende crisis benadrukt de rol van goed georganiseerde, toegewijde vrijwillige bloeddonoren tijdens normale en noodsituaties.

 

Bronvermelding

https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/06/14/default-calendar/world-blood-donor-day-2021 (13 juni 2021)