GEZONDHEID EN BESCHERMING VAN EEN IEDER

Bijgewerkt: 25-01-2021 , afdeling Corporate Communications

Om een ​​einde te maken aan deze crisis en een veiligere en tevens een gezondere toekomst op te bouwen, moeten we nu investeren in gezondheidssystemen die ons allemaal beschermen.

Elk jaar herdenkt de wereld op 12 december de International Universal Health Coverage Day (UHC Day). Universele Gezondheidsdekking (UHC) is gebaseerd op het idee dat iedereen, overal toegang moet hebben tot essentiële gezondheidsdiensten zonder daardoor financiële schade te ondervinden. UHC Day markeert de dag van de goedkeuring door de Verenigde Naties in 2012 als een prioriteit voor internationale ontwikkeling. Elk jaar verheffen pleiters/ voorvechters op deze datum hun stem om de verhalen van miljoenen mensen te delen die nog steeds wachten op gezondheid, om leiders op te roepen verstandigere investeringen te doen als het om gezondheid gaat en om iedereen eraan te herinneren dat “Gezondheid voor iedereen” noodzakelijk is.

Alle landen van de Verenigde Naties (VN) hebben samen afgesproken dat ze in 2030 universele gezondheidsdekking willen realiseren. Dit betekent dat bewoners van deze landen goede gezondheidszorg kunnen krijgen, zonder daarbij gebukt te gaan onder financiële schade. Om de wereld te helpen beter met pandemieën om te gaan, roepen de VN op tot een universeel gezondheidszorgsysteem dat alle naties omvat en beheerd wordt door de VN zelf. Dit alles in de naam van het bevorderen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's).

De Covid-19 pandemie heeft het voornemen om gezondheid te bieden op de proef gesteld en dreigt jaren van geboekte vooruitgang ongedaan te maken. Het heeft de levering van essentiële gezondheidszorg in veel landen verstoord, rekte de middelen tot het uiterste en legde de impact van decennia van onderinvestering in eerstelijnszorg bloot.

Een reeks onderzoeken onthult vertragingen en tegenslagen bij het leveren van belangrijke gezondheidsdiensten en bij het bereiken van wereldwijd overeengekomen doelen. Initiatieven om immunisatie, seksuele en reproductieve gezondheid, de gezondheid van moeder en kind, zorg voor de seniorenburgers en het beëindigen van ziekten zijn allemaal negatief beïnvloed.

Dit legt extra druk op kwetsbare bevolkingsgroepen met onvervulde gezondheidsbehoeften. Zelfs vóór de crisis beschikte tenminste de helft van de wereldbevolking niet over de volledige dekking van essentiële gezondheidsdiensten en kwamen ongeveer 100 miljoen mensen in extreme armoede terecht, omdat ze meer geld moesten uitgeven aan gezondheidszorg dan ze zich konden permitteren.

UHC Day 2020 moet ons eraan herinneren dat gezondheid voor iedereen geen wens op lang termijn is, maar een dringende prioriteit om deze crisis te beëindigen en sterker te worden. Gezien deze wereldwijde uitdaging waarmee we momenteel worden geconfronteerd, is het thema van dit jaar:  

“GEZONDHEID VOOR IEDEREEN: BESCHERMING VOOR EEN IEDER".