HERSTEL VAN ECOSYSTEMEN

Bijgewerkt: 10-06-2021 , afdeling Corporate Communications

 Wereld Milieu Dag 2021

Herstel van ecosystemen

Wereld Milieu Dag wordt jaarlijks herdacht op 5 juni om het belang van milieu en natuur te benadrukken. Dit jaar is het de beurt aan Pakistan om gastheer te zijn voor deze grote dag die als thema heeft: “Ecosystem Restoration”, in het Nederlands betekent dit herstel van ecosystemen. Om duurzame ontwikkelingsdoelen op het gebied van klimaatverandering, armoedebestrijding, voedselzekerheid, water en behoud van biodiversiteit te kunnen realiseren, is herstel en de in standhouding van ecosystemen van fundamenteel belang. Er is nog nooit zo’n dringende noodzaak geweest om beschadigde ecosystemen te herstellen. Daarom wordt op deze dag de “UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030” (= VN-Decennium voor Herstel van Ecosystemen 2021-2030) gelanceerd.

Wat is een ecosysteem?

Een ecosysteem is een natuursysteem en omvat alles dat bijdraagt aan het in stand houden van het leven binnen dit systeem. Het is een samenhangend geheel van organismen (planten en dieren) onderling en tussen het leven en de niet-levende omgeving: bodem, water en lucht.

Doelstelling VN-Decennium voor Herstel van Ecosystemen 2021-2030

Het VN-Decennium voor Herstel van Ecosystemen verenigt de wereld achter één gemeenschappelijk doel: het voorkomen, stoppen en omkeren van de degradatie van ecosystemen overal in de wereld. Bossen, graslanden, akkerlanden, wetlands, savannes en andere ecosystemen op het land, maar ook in het water zoals marine- en kust ecosystemen. Deze uitdaging kan alleen worden aangegaan als iedereen, waaronder VN-lidstaten, lokale overheden, wetenschappers en academici, partners uit de particuliere sector, samenkomen om haalbare en duurzame oplossingen te vinden.

Het herstellen van beschadigde ecosystemen is een efficiënte en kostenbesparende manier waarop mensen met de natuur kunnen samenwerken om de meest urgente natuur uitdagingen aan te pakken waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd.

Belang van gezonde ecosystemen

  • Gezonde ecosystemen zoals bossen en mangroven fungeren als koolstofputten en absorberen een derde van de CO2-uitstoot.

Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar sterk toegenomen. Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. CO2 is een broeikasgas en doordat de hoeveelheid zo hard is toegenomen, treedt er klimaatverandering op.

  • Gezonde bodems kunnen meer voedingsstoffen opslaan en planten van hogere kwaliteit produceren waardoor de wereld de groeiende bevolking kan onderhouden, zonder dat er meer bossen worden gekapt.

  • Bloeiende ecosystemen herbergen een grote verscheidenheid aan dieren in het wild. Door ze te beschermen en te herstellen, kunnen wij helpen om de 1 miljoen dier- en plantensoorten te redden die momenteel worden bedreigd met uitsterven.

  • Herstel van kust en marine ecosystemen helpt bij het beschermen en terugbrengen van enkele van de rijkste hotspots voor biodiversiteit op aarde. Deze ecosystemen bieden ook bescherming tegen stormen en opslag van vis en koolstof.

 

Bronvermelding

https://www.indiatoday.in/information/story/world-environment-day-2021-history-theme-significance-and-quotes-1810123-2021-06-03 (4 juni 2021)

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30919/UNDecade.pdf (4 juni 2021)

http://www.natuurinformatie.nl/asp/page9e7a.html?id=i001947&alias=nnm.dossiers&view=natuurdatabase.nl (4 juni 2021)

https://wisenederland.nl/artikel/wat-is-co2-koolstofdioxide/ (4 juni 2021)