INVESTEREN IN VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK

Bijgewerkt: 27-04-2021 , afdeling Corporate Communications

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO/ ILO) heeft 28 april uitgeroepen tot Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Deze dag heeft als doel de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten wereldwijd te bevorderen. Tegelijkertijd wil deze organisatie opkomende trends op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk onder internationale aandacht brengen. En niet te vergeten de omvang van werkgerelateerde verwondingen, ziektes en sterfgevallen. De IAO is van mening dat wij dit jaar de gelegenheid moeten aangrijpen om in dialoog te gaan over het belang van het creëren van en investeren in veerkrachtige veiligheidssystemen. Veiligheidssystemen die ons kunnen helpen om te navigeren door de huidige en toekomstige crisissen.

De Covid-19 pandemie heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de bevolkingsveiligheid en

-gezondheid. Regeringen, werkgevers en werknemers zijn voor ongekende uitdagingen komen te staan doordat de pandemie verschillende aspecten in de bedrijfswereld heeft geraakt. Leidinggevenden moesten bedrijfsprocedures en werkregelingen aanpassen. Het belang van online werken is toegenomen. Diverse vormen van langdurige sluiting (lockdowns) hebben geleid tot verlies van inkomsten en ontslag van werknemers. Achteruitgang van de geestelijke gezondheid van personeel door stress en depressie. En toename van geweld.

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk moet leiders, ondernemers en beleidsmakers herinneren aan hun zorgplicht om beslissingen te nemen die de veiligheid garanderen van alle werknemers en andere personen die door de onderneming worden getroffen.Bronvermelding

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_769834/lang--en/index.htm  (26 april 2021)

https://www.cute-calendar.com/event/world-day-for-safety-and-health-at-work/38173.html (26 april 2021)