NEE TEGEN TIENERZWANGERSCHAP IN HET CARIBISCH GEBIED

Bijgewerkt: 21-10-2021 , afdeling Corporate Communications

Deze week staan landen en eilanden in het Caribisch gebied stil bij het volksgezondheidsvraagstuk TIENERSWANGERSCHAP met als algemeen doel om tienerzwangerschappen te verminderen en de betrokkenheid van ouders, jongeren en beleidsmakers te vergroten in de regionale aanpak. Heden heeft de regio het op één na hoogste geboortecijfer van adolescenten ter wereld. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn het helaas de armere, lager opgeleide meisjes van Inheemse en Afrikaanse afkomst die het meest kwetsbaar zijn voor tienerzwangerschap. 

De regionale evenementen worden geleid door de PAHO (Pan American Health Organization) en UNFPA (United Nations Populations Fund), in samenwerking met andere partners, die jongeren ondersteunen in de strijd om het aantal tienerzwangerschappen te minimaliseren. De virtuele evenementen zijn reeds gestart op 18 oktober en duren tot en met 22 oktober 2021. Deze evenementen omvatten o.a. een webinar en discussies. Met deze initiatieven wil de PAHO bijdragen aan de vorming en versterking van beleid in de lidstaten om zwangerschap bij jonge mensen op de voorgrond te brengen en meisjes te beschermen door hun toegang te geven tot onderwijs, ondersteuning te bieden en hun belangen te behartigen.

Het is algemeen bekend dat tienerzwangerschap de psychosociale ontwikkeling van meisjes belemmert, het bijdraagt ​​tot slechte gezondheidsresultaten voor de meisjes en hun baby(’s) en een negatieve invloed heeft op hun kansen om onderwijs te volgen en werk te vinden. Daarnaast houdt het de intergenerationele cyclus van slechte gezondheid en armoede binnen gemeenschappen in stand.

Meisjes moeten beschermd worden en moeten onbeperkt toegang hebben tot informatie over seksuele reproductieve gezondheid. De Caribische Tienerzwangerschapspreventie Week 2021 heeft als doel een platform te bieden aan voornamelijk jongeren om hun ideeën en zorgen te uiten over tienerzwangerschappen, zodat het dialoog binnen hun respectieve landen kunnen worden voortgezet om een ​​omgeving te creëren die jonge meisjes beschermt en ondersteunt.

De links naar alle virtuele evenementen zijn te vinden op de Facebook-pagina van PAHO Caribbean De PAHO moedigt het publiek en partners aan om actief deel te nemen aan de activiteiten ter versterking van de gedachten en ideeën die onderling gewisseld zullen worden over het verminderen van tienerzwangerschap in het Caribisch gebied.

Bronvermelding

http://www.govt.lc/news/adolescent-pregnancy-prevention-week-observed-in-the-caribbean (20 oktober 2021)