ONDERNEEM NU ACTIE! HOUD OUDERS EN PREMATUREN DICHTBIJ ELKAAR

Bijgewerkt: 17-11-2021 , afdeling Corporate Communications

Wereld Prematuren Dag 2021

Onderneem nu actie! Houd ouders en prematuren dichtbij elkaar

 

Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 15 miljoen baby's te vroeg geboren. Als gevolg hiervan overlijdt ongeveer 1 miljoen kinderen vóór de leeftijd van 5 jaar. Dit maakt vroeggeboorte tot de belangrijkste doodsoorzaak onder kinderen. Onderzoek wijst uit dat er significante verschillen zijn in vroeggeboortecijfers en sterfte tussen landen in de wereld. Vroeggeboorte is hoog in lage- en middeninkomenslanden. Het aantal vroeggeboorten neemt toe waardoor deze kwestie meer aandacht behoeft.   

Een prematuur of vroeg geboren baby is geboren bij een zwangerschapsduur van korter dan 37 weken. De baby is niet voldragen en heeft daardoor niet de kans gehad om zich volledig te ontwikkelen. Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van sterfte tijdens de eerste 4 levensweken en overlijden van kinderen jonger dan 5 jaar. Deze zijn twee van de vele redenen waarom Wereld Prematuren Dag tot stand is gebracht. Op deze dag tonen wij medeleven aan degenen die vroeggeboorte hebben ervaren. Wij staan stil bij de risico's en ontberingen van prematuren. En tonen extra waardering voor degenen die zich inzetten om zo tot effectieve oplossingen te komen, vroeggeboorte te voorkomen en prematuren goede levenskwaliteit te garanderen.                                                                  

Gelet op de zwangerschapsduur zijn er 3 subcategorieën van vroeggeboorte:
1)     extreem prematuur (minder dan 28 weken),
2)     zeer prematuur (28 tot 32 weken),
3)     matige tot late premature (32 tot 37 weken).
Afhankelijk van de zwangerschapsduur hebben prematuren te maken met ademhalingsproblemen, geelzucht, lage glucosegehalte, problemen met lichaamstemperatuurregeling, voedingsproblemen vanwege de darmen die nog niet goed ontwikkeld zijn en een zwak afweersysteem.

Vroeg geboren baby’s hebben behoefte aan veel warmte, troost en liefde. In het bijzonder van de moeder. Het is bevorderend voor het groei- en herstelproces wanneer de baby hierin wordt voorzien. Deze natuurlijke remedies kunnen het best gegeven worden door huid-op-huid contact. De baby voelt warmte en geborgenheid. En voor de moeder is het een intiem moment om de band, die te vroeg werd onderbroken, te versterken. Vandaar dat dit jaar de nadruk wordt gelegd op deze band tussen moeder en prematuur. Voor het herstelproces moeten moeder en baby dichtbij elkaar blijven.

 

Bronvermelding

https://www.24baby.nl
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1b86da10-en/index.html?itemId=/content/component/1b86da10-en
https://www.derozedoos.be/de-geboorte/de-bevalling/mijn-baby-prematuur