OP ÉÉN DAG. EÉN FOCUS: HET BEËINDIGEN VAN POLIO!

Bijgewerkt: 22-10-2021 , afdeling Corporate Communications

Op één dag. Eén focus: het beëindigen van polio!

Wereld Polio Dag, 24 oktober

Poliomyelitis is een besmettelijke ziekte die vooral kinderen onder de 5 jaar treft. Het poliovirus wordt van persoon tot persoon verspreidt, meestal via besmet water. Het kan het zenuwstelsel aantasten en soms leiden tot verlamming. Hoewel polio niet te genezen is, is er wel een effectief vaccin om kinderen te immuniseren. Mede dankzij dit vaccin is er over een periode van 33 jaar (1988-2021) een afname van 99.9% van poliogevallen gerealiseerd. Dit jaar hebben alleen Pakistan en Afghanistan actieve poliogevallen gemeld. Dit is geenszins reden om de overwinning op polio onbezorgd te vieren en preventie- en vaccinatieprogramma's te verwaarlozen. Tenzij polio volledig is uitgeroeid, kunnen er binnen 10 jaar 200.000 nieuwe gevallen voorkomen. Geen enkel kind is veilig totdat elk kind is gevaccineerd. De strijd om het poliovirus gezamenlijk en volledig uit te roeien wordt sterk benadrukt in het thema van Wereld Polio Dag 2021: "Op één dag. Eén focus: het beëindigen van polio".

Besmetting en ziekteverschijnselen

Iemand die in contact is geweest met ontlasting van een geïnfecteerd persoon, kan het virus via zijn handen in zijn mond krijgen en zo besmet raken. Overdracht via het speeksel van een geïnfecteerde persoon kan ook de oorzaak zijn. Handen wassen is daarom een belangrijke maatregel om verspreiding en besmetting te voorkomen. Let wel! 95% van de mensen die besmet is met polio heeft geen symptomen. Desondanks kunnen deze het virus nog steeds verspreiden en ervoor zorgen dat anderen polio krijgen. Degenen bij wie er wel ziekteverschijnselen optreden, die krijgen last van koorts, spierzwakte, hoofdpijn, misselijkheid en braken. Ongeveer 4% -5% van besmette personen ervaren deze symptomen. Om en bij 1% - 2% krijgt ernstige spierpijn en stijfheid in de nek en rug. En minder dan 1% raakt verlamd.

WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) bezoek aan Kabul

In september 2021 hebben Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO en Dr. Ahmed Al-Mandhari, regionaal directeur van de WHO voor het Oostelijke Middellandse Zeegebied een belangrijke missie voltooid in Kabul, Afghanistan. Er zijn gesprekken gevoerd met leden van het Taliban-leiderschap, VN-partners, gezondheidswerkers, patiënten en het WHO-personeel.

Heden staat het gezondheidssysteem van Afghanistan op instorten. De WHO-ambtenaren benadrukken de dringende noodzaak om actie te ondernemen. Minder dan 20% van alle gezondheidsfaciliteiten zijn functioneel waardoor er een tekort is aan basis en essentiële gezondheidszorg dus ook middelen voor polio-uitroeiing.

Zoals reeds aangegeven is Afghanistan één van de twee landen in de wereld waar polio nog voorkomt. Voor dit jaar is er slechts één poliogeval gemeld, terwijl er vorig jaar nog 56 meldingen waren. Er is dus nooit een beter moment geweest om polio uit te roeien dan nu. De WHO geeft toe dat het polioprogramma moeizaam zal kunnen reageren op toekomstige meldingen van polio als de basisinfrastructuur voor vaccinatie begint in te storten. Dus nu de toegang tot alle gemeenschappen niet langer wordt belemmerd, zijn de WHO en partners klaar om een ​​landelijke huis-aan-huisvaccinatiecampagne tegen polio te starten en op te nemen in een geïntegreerde campagne.

 

Bronvermelding
https://www.endpolio.org/world-polio-day (21 oktober 2021)
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/poliomyelitis/fact_sheet.htm (21 oktober 2021)
https://www.rivm.nl/polio (21 oktober 2021)
https://www.who.int/news/item/22-09-2021-acute-health-needs-in-afghanistan-must-be-urgently-addressed-and-health-gains-protected (21 oktober 2021)