OPBOUWEN VAN RECHTVAARDIGE GEMEENSCHAPPEN

Bijgewerkt: 16-09-2021 , afdeling Corporate Communications

We zouden allemaal willen dat de Covid-19 pandemie reeds achter de rug was. Helaas is dit niet het geval, omdat het nog steeds enorme leed veroorzaakt voor velen over de hele wereld. Deze aanhoudende pandemie herinnert ons er elke dag aan dat we sterker zijn als we samenkomen om te werken aan een gemeenschappelijke doel. In verband met Wellness Week 2021 spoort Dr. Carissa F. Etienne, directeur van de Pan American Health Organization (PAHO), regeringen en individuen dringend erop aan om zich in te spannen om rechtvaardige gemeenschappen op te bouwen, zodat we samen barrières kunnen wegwerken. Alle mensen moeten dezelfde kansen hebben op het gebied van gezondheid en welzijn.

De leuze voor de campagne van Wellness week 2021 is "Opbouwen van rechtvaardige gemeenschappen". Er is hiervoor gekozen naar aanleiding van de oproep tot actie op Wereldgezondheidsdag (7 april) om ongelijkheden op gezondheidsgebied weg te werken; "Bouwen aan een eerlijke, gezonde wereld voor iedereen".

De campagne heeft tot doel:

  • Landen oproepen om de mechanismen voor sociale ondersteuning tijdens de COVID-19 pandemie te versterken en zo gemeenschappen te ondersteunen en gezondheidsgelijkheid te bevorderen
  • Benadrukken hoe mensen in gemeenschappen solidair zijn, in het bijzonder met mensen in kwetsbare situaties.

Welzijn kan niet bereikt worden zonder rechtvaardigheid. Er moeten sociale maatregelen geïmplementeerd worden ter bescherming van mensen die in armoede leven, werknemers in de informele sector, van wie de meerderheid vrouwen zijn, mensen die in precaire arbeidsomstandigheden verkeren, bewoners van overvolle woningen en anderen die in kwetsbare omstandigheden leven. Dit is de enige manier om meer gelijkheid te realiseren qua gezondheid en welzijn.

Het opbouwen van rechtvaardige gemeenschappen door middel van sociale steun en beleid dat gezondheid en welzijn bevordert, is niet alleen de juiste beslissing, maar het is ook de beste manier om de huidige crisis het hoofd te bieden en duurzaam herstel te verwezenlijken. “Laten wij niet vergeten wat deze Covid-19 pandemie ons heeft geleerd, dat duurzame ontwikkeling gebaseerd is op rechtvaardigheid, armoede bestrijding, solidariteit, de gezondheid en het welzijn van alle mensen en van onze planeet", aldus Dr. Carissa.


Bron: https://www.paho.org/en/campaigns/wellness-week-2021