STOP STIGMA OVER SUÏCIDE

Bijgewerkt: 10-09-2020 , afdeling Corporate Communications

Op 10 september wordt wereldwijd stilgestaan bij alle personen die zijn overleden door suïcide, zij die een poging hebben overleefd, familie, vrienden en alle anderen die door zelfdoding geraakt zijn.

Jouw schaamte om te praten over zelfdoding en te erkennen wanneer de neiging hiertoe jou achtervolgt, moet tot het verleden behoren. Samen kunnen wij het stigma doorbreken, zodat we elkaar kunnen helpen een wereld zonder suïcide mogelijk te maken. Dit is belangrijk, want dit thema wordt nog lang niet altijd besproken, terwijl dat essentieel is voor het voorkomen ervan.

Suïcidepreventie begint met het herkennen van de waarschuwingssignalen en deze ook serieus te nemen. Als je denkt dat een vriend of familielid het overweegt, kan je een rol spelen bij het voorkomen door op alternatieven te wijzen, te laten zien dat je om hen geeft en door een arts of psycholoog erbij te betrekken.

De activiteiten in verband met Wereld Suïcide Preventiedag hebben als doel:
• bewustwording dat suïcide te voorkomen is.
• verbetering van de voorlichting over suïcide.
• verspreiding van informatie t.a.v suïcide.
• vermindering van de stigma m.b.t suïcide.

Ficties

• Mensen die praten over zelfdoding willen aandacht en proberen
mensen te manipuleren.
• Mensen die zelfmoord overleven zullen het niet opnieuw
proberen.
• Suïcide treft alleen een bepaald ras, geslacht en mensen
uit bepaalde sociale klassen.
• Suïcidale personen zijn krankzinnig en kunnen niet
worden gemotiveerd of tegengehouden.
• Praten over suïcide zal de actie hiertoe juist aanmoedigen.

Feiten

• Wanneer iemand over zelfdoding praat of vragen hierover stelt, probeert hij juist hulp, advies of steun te vinden.
• Mensen die geslaagd zijn in het plegen van suïcide hebben meestal een geschiedenis van langdurig drugsgebruik, psychische aandoeningen en mislukte pogingen.
• Het kan een ieder, op elk moment van het leven, treffen; jong of oud, arm of rijk, man of vrouw.
• Mensen met zelfmoordplannen kunnen van gedachten veranderen. Redeneren en praten met een betrouwbaar persoon kan letterlijk hun leven redden.
• Er is een brede stigma geassocieerd met zelfdoding met als gevolg dat velen bang zijn om hierover te praten. Erover praten vermindert niet alleen het stigma, maar stelt individuen ook in staat hulp te zoeken, hun mening te heroverwegen en hun verhaal met anderen te delen.