VEILIGHEID VAN GEZONDHEIDSWERKERS EN PATIËNTEN

Bijgewerkt: 17-09-2020 , afdeling Corporate Communications

Patiëntveiligheid is fundamenteel bij het leveren van hoogwaardige essentiële gezondheidsdiensten. Niemand mag in de gezondheidszorg worden geschaad. Toch lijden duizenden patiënten over de hele wereld vermijdbare schade of lopen ze het risico op letsels tijdens het krijgen van medische zorg.

De doelstellingen van de Werelddag voor patiëntveiligheid  zijn het:

  • vergroten van het bewustzijn en de betrokkenheid van het publiek;
  • vergroten van het wereldwijde begrip;
  • stimuleren van wereldwijde solidariteit en actie om patiëntveiligheid te bevorderen.

Het is belangrijk dat de zorg voor acuut en chronisch zieken niet wordt vergeten of uitgesteld. Alle patiënten moeten, conform hun medische behoeften, worden verzorgd en voldoende worden geïnformeerd over de geboden behandeling. Vooral met de huidige coronacrisis. Alles moet in het werk worden gesteld om sterfgevallen door dit virus te voorkomen (te minimaliseren), maar tegelijkertijd mogen levensjaren en kwaliteit van leven niet verloren gaan door geannuleerde, uitgestelde of vermeden zorgverlening.

Er kan niet gesproken worden over patiëntveiligheid als de veiligheid en gezondheid van gezondheidswerkers niet gegarandeerd is. De COVID-19-pandemie heeft de enorme uitdagingen onthuld waarmee gezondheidswerkers over de hele wereld worden geconfronteerd.

Met de term ‘gezondheidswerkers’ wordt iedereen bedoeld die betrokken is bij het verlenen van medische en sociale zorg in welke hoedanigheid dan ook: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, schoonmakers, ambulancechauffeurs en facilitair personeel. Gezondheidswerkers lopen een verhoogd risico op gezondheidszorg gerelateerde infecties, geweld, ongevallen, stigmatisering, ziekte en overlijden. Bovendien is het risico groter, voor de fysieke- en mentale gezondheid en veiligheid van gezondheidswerkers, als zij moeten functioneren in een stressvolle omgeving waardoor ze vatbaarder zijn voor fouten die kunnen leiden tot letsels bij de patiënt.

Dit was nog nooit zo duidelijk als tijdens de coronacrisis. Werknemers hebben op veel manieren bescherming nodig: in hun toewijding aan de zorg voor patiënten, in beslissingen die genomen moeten worden, met betrekking tot hun fysieke en psychologische stress. “Veiligheid van gezondheidswerkers: een prioriteit voor patiëntveiligheid” is daarom het thema voor Werelddag voor patiëntveiligheid 2020, die zich richt op de samenhang tussen de veiligheid van gezondheidswerkers en patiëntveiligheid, weergegeven in de slogan 'Veilige gezondheidswerkers, veilige patiënten'.

Dit benadrukt de behoefte aan een veilige werkomgeving voor werkers binnen de gezondheidszorg als voorwaarde voor het waarborgen van de patiëntveiligheid. Met deze slogan roept de WHO op tot actie in de vorm van dringende en duurzame maatregelen om de veiligheid van deze werkers te erkennen en erin te investeren, als een prioriteit voor patiëntveiligheid.

Kom op voor de veiligheid van gezondheidswerkers!