WERELD ANTI-TABAKSDAG 2021

Bijgewerkt: 20-05-2021 , afdeling Corporate Communications

Wereld Anti-Tabaksdag 2021

Suriname participeert in wereldwijde campagne van de WHO
om in
één jaar 100 miljoen mensen te helpen stoppen met roken

In verband met Wereld Anti-Tabaksdag 2021 lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (= World Health Organization – WHO), in december 2020, een wereldwijde campagne die dit jaar ruim 100 miljoen tabakgebruikers zal ondersteunen op hun reis naar een tabaksvrij leven. En het staat vast dat Suriname tot één van de 22 landen behoort waar campagne activiteiten uitgevoerd worden.

Commit to Quit
Het thema luidt als volgt: “Commit to Quit” (= zich binden aan het besluit om te stoppen). De campagne actiepunten moeten bijdragen tot het creëren van omgevingen die bevorderlijk zijn voor rokers om te stoppen door:

  • te pleiten voor anti-tabaksmaatregelen op beleidsniveau,
  • de promotie strategieën en tactieken van tabakproducenten aan het licht te brengen,
  • gebruikers te motiveren middels “Quit & Win” acties. Deze acties houden in dat deelnemers beloond worden voor de vooruitgangen die zij boeken in hun pogingen om te stoppen met tabakgebruik/ roken.

Daarnaast werkt de WHO samen met partners waaronder Facebook, WhatsApp en Amazon Web Services, om digitale gemeenschappen op te bouwen die sociale steun bieden aan degenen die deze nodig hebben.

Gevaren van tabaksgebruik
De gevaren van tabaksgebruik zijn reeds vastgesteld. Gebruikers krijgen te kampen met onder andere:

Ziektes van de luchtwegen

  • Tabaksgebruik is de oorzaak van de meeste longziekten van het type "chronisch obstructieve longziekte" (COPD's). De meest bekende zijn chronische bronchitis en emfyseem.
  • Rokers hebben meer te lijden van astma-gebonden complicaties.
  • Roken bevordert ook longinfecties.

Hart- en vaatziekten

  • Angina pectoris, hartinsufficiëntie en myocardinfarct zijn frequenter en ernstiger bij rokers.
  • Tabaksgebruik verhoogt de kans op trombose, veroorzaakt cerebrovasculaire accidenten (CVA's, beroerte) en obstructie van de slagaders van de onderste ledematen.
  • Vrouwen die het gebruik van de anticonceptiepil combineren met tabakgebruik verhogen hun risico om dit soort complicatie te ontwikkelen.

Gevolg van Covid-19 pandemie
Ieder jaar sterven bijkans 8 miljoen mensen aan deze gevolgen. Maar toen bekend werd dat rokers kwetsbaarder zijn voor Covid-19 in vergelijking tot niet-rokers, zijn miljoenen wakker geschud door deze harde realiteit. Van de 1.3 miljard tabaksgebruikers, hebben 60% aangegeven te willen stoppen, maar slechts 30% hebben toegang tot de middelen om hun hierin te ondersteunen.

Stoppen met roken is een grote uitdaging, vooral met de extra sociale en economische spanningen die zijn ontstaan ​​als gevolg van de pandemie. De WHO en haar partners willen mensen de middelen aanreiken die ze nodig hebben om ​​succesvol te zijn in hun poging om van deze gewoonte af te komen.

 

Bronvermelding
https://www.who.int/news/item/08-12-2020-who-launches-year-long-campaign-to-help-100-million-people-quit-tobacco (07 mei 2021)
https://www.kanker.be/kankerpreventie/hou-het-rookvrij/actieve-rokers (07 mei 2021)