WERELDDAG SUÏCIDEPREVENTIE 2021

Bijgewerkt: 13-09-2021 , afdeling, Corporate Communications

Het algemene doel van Werelddag Suïcidepreventie 2021 is om het bewustzijn over zelfmoordpreventie te vergroten. De doelstellingen zijn onder meer het bevorderen van de samenwerking tussen stakeholders en promotie van zelfredzaamheid om zelfdoding aan te pakken door middel van preventieve maatregelen. Deze kunnen worden bereikt door de capaciteit van zorgverleners en andere relevante actoren te versterken, positieve en informatieve berichten te delen gericht op de algemene bevolking en risicogroepen zoals jongeren, en door discussies te initiëren met betrekking tot geestelijke gezondheid thuis, op school en op de werkplek. Degenen die met zelfmoordgedachten zitten of hierdoor getroffen zijn, worden op deze dag aangemoedigd om hun verhalen te delen en hulp te zoeken.

Het thema van dit jaar 'Hoop creëren door actie', weerspiegelt de behoefte aan collectieve actie om dit urgente volksgezondheidsprobleem aan te pakken. Wij allemaal - familieleden, vrienden, collega's, leden van de gemeenschap, onderwijzers, religieuze leiders, gezondheidswerkers, politieke functionarissen en regeringen - kunnen actie ondernemen om suïcide in onze omgeving te voorkomen.

Wist je dat

  • In de regio van de Amerika's, tussen 2010 en 2014, gemiddeld 81.746 zelfmoorddoden per jaar zijn gemeld.
  • Ongeveer 79% van de zelfdodingen in de regio van de Amerika's plaats vinden bij mannen.
  • Suïcide is de op twee na belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren van 20 tot 24 jaar in de Amerika's. Mensen van 45-59 jaar hebben het hoogste zelfmoordcijfer in deze regio, gevolgd door 70-plussers.
  • Verstikking, vuurwapens, vergiftiging met drugs en alcohol, en vergiftiging met pesticiden en chemicaliën zijn de vier meest gebruikte methoden voor zelfmoord, goed voor 91% van alle suïcide gevallen in de America's.

PAHO (Pan American Health Organization) streeft ernaar om met alle belanghebbenden samen te werken om zelfdoding in de Amerika’s te voorkomen. De Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties, hebben tot doel tegen 2030 een derde van de vroegtijdige sterfte te verminderen. In overeenstemming met deze doelstelling is suïcide  in het huidig PAHO Strategisch Plan 2020-2025 opgenomen als graadmeter bij de evaluatie van de regio van de Amerika's.

 

Bron:

https://www.paho.org/en/campaigns/world-suicide-prevention-day-2021

https://www.paho.org/en/topics/suicide-prevention