WORLD HEALTH DAY (WERELDGEZONDHEIDSDAG)

Bijgewerkt: 08-04-2022 , Corporate Communications

De Wereldgezondheidsdag op 07 april wordt gehouden ter gelegenheid van de oprichting van de World Health Organization (WHO). De organisatie ziet dit als een kans om elk jaar wereldwijd aandacht te vragen voor een onderwerp dat van groot belang is voor de wereldwijde gezondheid. In 1948 hield de WHO de eerste Wereldgezondheidsvergadering.

Dit jaar, in het licht van de Covid-19 pandemie, een vervuilde planeet en toenemende ziekten zoals kanker, astma en hartaandoeningen, is het thema voor Wereldgezondheidsdag 2022 'Onze planeet, onze gezondheid'. Welke dringende acties zijn nodig om mensen en de planeet gezond te houden? Hoe kunnen wij er naar toe werken om samenlevingen te creëren die gericht zijn op welzijn?

De WHO schat dat meer dan 13 miljoen sterfgevallen over de hele wereld elk jaar te wijten zijn aan vermijdbare milieuoorzaken. Dit omvat de klimaatcrisis, die de grootste bedreiging voor de gezondheid van de mensheid is. De klimaatcrisis is ook een gezondheidscrisis.

Extreme weersomstandigheden, landdegradatie en waterschaarste verdringen mensen en beïnvloeden hun gezondheid. Plastic op de bodem van onze diepste oceanen en de hoogste bergen, heeft zijn weg gevonden naar onze voedselketen. Systemen die sterk bewerkte, ongezonde voedingsmiddelen en dranken produceren, veroorzaken een golf van obesitas. Dit zorgt voor een toename van, kanker en hartaandoeningen en tegelijkertijd wordt hiermee een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen gegenereerd.

Hoewel de COVID-19-pandemie ons de helende kracht van de wetenschap liet zien, benadrukte het ook de ongelijkheden in onze wereld. De pandemie heeft zwakke punten op alle gebieden van de samenleving aan het licht gebracht. Tevens de urgentie onderstreept voor het creëren van duurzame welzijnssamenlevingen. Deze zullen zich inzetten voor het bereiken van een rechtvaardige gezondheid nu en voor toekomstige generaties zonder de milieuvriendelijke grenzen te overschrijden.

De huidige opzet van de economie leidt tot een onrechtvaardige verdeling van inkomen, rijkdom en macht, waarbij nog te veel mensen in armoede en instabiliteit leven. Een welzijnseconomie heeft menselijk welzijn, gelijkheid en ecologische duurzaamheid als doelen. Deze doelstellingen worden vertaald in langetermijninvesteringen, welzijnsbudgetten, sociale bescherming en juridische en fiscale strategieën. Het doorbreken van deze cycli van vernietiging voor de planeet en de menselijke gezondheid vereist wetgevende actie, bedrijfshervorming en individuen die worden ondersteund en gestimuleerd om gezonde keuzes te maken.   

Bronvermelding:

World Health Day 2022 (who.int) & World Health Day 2022: when is it, what is this year’s theme, why we celebrate and WHO founding explained | NationalWorld